Terveydenhuollon ammattilaisille - Työn tueksi

Tutkittua tietoa ja toimintamalleja terveyden edistämisestä yksilön ja elinympäristön tasolla

Stop Diabetes – Tiedosta ratkaisuihin (StopDia) -tutkimushanke (2016–2019) tuottaa tietoa ja uusia toimintamalleja terveydenhuollon organisaatioissa toimiville ja päättäjille. Hankkeessa luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntävä terveydenedistämisen malli. Tällä mallilla tuetaan kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevien suomalaisten aikuisten terveyttä ja hyvinvointia edistäviä elintapoja diabeteksen ehkäisemiseksi.

Tutkimushankkeessa toteutetaan sekä yksilö- että ympäristötason interventioita, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisten tietoiseen ja automaattiseen päätöksentekoon ja toiminnanohjaukseen. Osana terveydenhuollon organisaatioiden toimintaa, toteutetaan laaja digitaalista teknologiaa hyödyntävä ja kontrolloitu interventio terveyttä ja hyvinvointia edistävien elintapamuutosten vahvistamiseksi. Elintapamuutosten tukemisessa käytetään digitaalisten sovellusten lisäksi ryhmämuotoista ohjausta. Ihmisiä pyritään myös ohjaamaan terveyttä edistäviin elintapoihin muokkaamalla heidän elinympäristöjään syömiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen liittyvillä tuuppaustoimilla.

Kokemus ja vahva tutkimusnäyttö uuden toiminnan pohjana

Tutkimushankkeessa käytettävät menetelmät perustuvat käyttäytymistieteellisiin teorioihin ja vahvaan tieteelliseen näyttöön. Tutkimushankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnetään myös Suomessa aiemmin toteutetuista DPS- ja D2D- sekä Ikihyvä Päijät-Häme -hankkeista saatuja kokemuksia.

Interventioiden vaikutusta arvioidaan elintavoissa ja sokeriaineenvaihdunnassa tapahtuvien muutosten avulla. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioidaan tutkimalla interventioiden kustannusvaikuttavuutta, vaikutusta terveyspalveluiden käyttöön sekä terveyttä edistäviä elintapoja mahdollistavia ja haittaavia yhteiskunnallisia tekijöitä. Tutkimushankkeessa tunnistetaan myös mahdollisia muutospolkuja kohti diabeteksen ehkäisyä ja edistetään eri toimijoiden vuoropuhelua pysyvän muutoksen saavuttamiseksi.