Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Uutta sivuilla

StopDia-hankkeen ensimmäinen rahoituskausi on päättynyt

Tutkimuksessa luotiin uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli, joka edistää hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja. Mallin avulla pyritään vähentämään tyypin 2 diabeteksen esiintymistä merkittävästi.

StopDia-tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen. Oman riskinsä voi selvittää verkossa olevan riskitestin avulla.

Tutkimuksessa elintapamuutosten tukena käytetään digiteknologiaa ja ryhmäohjausta uudella tavalla. 

Yksilölle suunnatun hyvinvointimallin lisäksi hankkeen erityispiirteenä on ihmisen elinympäristön kokonaisvaltainen huomioiminen.  Hyvällä suunnittelulla on mahdollista ohjata ihmisiä hyvinvointia edistäviin ateriavalintoihin ja liikkumaan enemmän.

Tutkimushanke tuottaa terveydenhuollolle ja maakunnille StopDia mallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi. Malli yhdistää yksilö- ja ympäristötason muutokset.

Lisäksi hankkeessa ennakoidaan terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennetaan mallia muutospoluista. Mitä muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnallisella, aluetasolla tai eri sidosryhmien osalta, ketkä ovat muutostoimijoita ja mitkä tekijät muutosta estävät ja edistävät? Entä paljonko näiden kustannusvaikutukset ovat?

Tutkimushankkeen aikana tuotetaan monialaista ja luotettavaa tutkimustietoa tehokkaista hyvinvointiohjelmien rekrytointikanavista aina terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja useiden sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.

Yksilö, ympäristö ja yhteiskunta mukana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Yhdessä!

Ota riski haltuun – testaa tyypin 2 diabetesriskisi!

Tee tyypin 2 diabeteksen riskitesti osoitteessa www.stopdia.fi. Testin avulla saat tiedon riskistäsi sairastua tyypin 2 diabetekseen.  Viimeisen vuoden aikana testi on tehty jo yli 100 000 kertaa.

StopDia-tutkimushankkeeseen on vuosien 2017-2018 aikana etsitty 18–70-vuotiaita kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevia tutkittavia Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen alueilta. Tutkimukseen osallistuvat ovat saaneet käyttöönsä terveellisiä elintapoja tukevan sovelluksen.  Lisäksi osallistujat ovat saaneet myös tutkimuksen alussa ja lopussa tarkempaa tietoa omasta terveydentilastaan. Tutkimukseen mukaan lähteminen on tällä hetkellä päättynyt.