Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

StopDia – tutkimushankkeessa on ollut tavoitteena luoda uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn.

StopDia-tutkimushankkeessa on kartoitettu keinoja diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen. Elintapamuutosten tukena on käytetty digiteknologiaa ja ryhmäohjausta.  StopDia - tutkimukseen on vuosien 2017-2019 aikana osallistunut noin 3 000 kohonneessa tyypin 2 diabetesriskissä olevaa henkilöä. 

StopDia -tutkimushankkeen työympäristöihin sijoittuvassa tutkimusosiossa tavoitteena on ollut selvittää ympäristön vaikutusmahdollisuuksia yksilön käyttäytymiseen. Osana tätä tutkimusosiota olemme kehittäneet StopDia-tuuppauspakin,  joka sisältää kokoelman tieteellisuuteen kirjallisuuteen ja työnantajahaastatteluihin pohjautuvia konkreettisia työympäristön muokkausehdotuksia. 

Lisäksi StopDia - tutkimushankkeessa on kartoitettu terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennettu toimintamallia muutospoluista. Tutkimushankkeessa kehitettyä StopDia - investointilaskuria pääset testaamaan tästä.  

StopDia – tutkimushanke on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutuksesta ovat vastanneet Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä useiden sidosryhmien kanssa vuosina 2016–2019.