Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Uutta sivuilla

StopDia-hankkeen ensimmäinen rahoituskausi on päättynyt

StopDia – tutkimushankkeessa on luotu uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. StopDia-tutkimushankkeessa on kertoitettu keinoja diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen. Tutkimuksessa elintapamuutosten tukena on käytetty digiteknologiaa ja ryhmäohjausta uudella tavalla. 

Yksilölle suunnatun hyvinvointimallin lisäksi hankkeen erityispiirteenä on ollut ihmisen elinympäristön kokonaisvaltainen huomioiminen.  Hyvällä suunnittelulla on mahdollista ohjata ihmisiä hyvinvointia edistäviin ateriavalintoihin ja liikkumaan enemmän. Lisäksi tutkimushankkeessa on kartoitettu terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennettu toimintamallia muutospoluista.

Tutkimushanke tuottaa vielä jatkossakin monialaista ja luotettavaa tutkimustietoa muun muassa tehokkaista hyvinvointiohjelmien rekrytointikanavista aina terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

StopDia – tutkimushanke on toteutettu osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutuksesta ovat vastanneet Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT yhdessä useiden sidosryhmien kanssa vuosina 2016–2019.