Digiteknologia hyvinvoinnin tukena

Pienet teot apuna arjen muutoksissa

Terveiden elintapojen omaksuminen on tunnetusti vaikeaa. Tietoinen ponnistelu voi auttaa muutoksessa - mutta useimmiten vain lyhyellä tähtäimellä. Pitkällä tähtäimellä huomaamattomat päivittäiset tavat vaikuttavat terveyteemme enemmän kuin tahdonvoimaan perustuvat lyhytkestoiset “kuurit” ja “lakot”.

Viimeisimmät tutkimukset käyttäytymisen muutoksesta antavat toivoa epäterveellisten elintapojen kanssa kamppaileville. Tutkimuksissa on havaittu, että terveellisiä tapoja noudattavat ihmiset toistavat niitä päivittäisessä elämässään automaattisesti eivätkä tietoisesti ponnistele tavoitteen suorittamiseksi. Tällaisten automaattisten terveellisen tapojen muodostuminen on mahdollista ihan kaikille! Salaisuus tapojen syntymiseen on niiden säännöllinen toistaminen tutussa tilanteessa.

StopDia-hankkeessa on kehitetty tyypin 2 riskissä oleville henkilöille itsehoitosovellus tukemaan terveellisten tapojen omaksumista. Pienet teot  on web-pohjainen sovellus, jota voi käyttää älypuhelimella, tabletilla ja tietokoneella. Pienet teot pohjautuu habit-teoriaan ja tutkimusnäyttöön elintapojen ja tyypin 2 diabeteksen yhteyksistä. Sovelluksen käyttöönotto on edennyt hyvin ja sillä on jo satoja käyttäjiä.