Tutkimukseen etsitään osallistujia!

Tee riskitesti osoitteessa www.stopdia.fi. Saa tiedon riskistäsi sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sen, sovellutko tutkimukseen. 

Pysäytetään tyypin 2 diabetes – StopDia

Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen. Hankkeen avulla luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli, joka edistää hyvinvointia ja terveyttä tukevia elintapoja. Tämän mallin avulla pyritään vähentämään tyypin 2 diabeteksen esiintymistä merkittävästi ja näin lisäämään suomalaisten hyvinvointia.

StopDia-tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen hyödyntäen diabetesriskitestiä ja heidän motivaationsa lisäämiseen, jotta pysyvät elintapamuutokset mahdollistuvat. Apuna käytetään uudella tavalla digiteknologiaa ja ryhmäohjausta.

Yksilölle suunnatun hyvinvointimallin lisäksi hankkeen erityispiirteenä on ihmisen elinympäristön kokonaisvaltainen huomioiminen.  Erilaisilla toimenpiteillä ja hyvällä suunnittelulla on mahdollista ohjata ihmisiä hyvinvointia edistäviin ateriavalintoihin ja liikkumaan enemmän. Yhdistämällä yksilö- ja ympäristötason muutokset tutkimushanke tuottaa terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön StopDia-mallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi.

Lisäksi hankkeessa ennakoidaan terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennetaan mallia muutospoluista. Mitä muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnallisella, aluetasolla tai eri sidosryhmien osalta, ketkä ovat muutostoimijoita ja mitkä tekijät muutosta estävät ja edistävät? Entä paljonko näiden kustannusvaikutukset ovat?

StopDia-mallin vaikutuksia elintapoihin ja diabetesriskiin tutkitaan kontrolloidussa tutkimuksessa, johon tavoitellaan 10 000 suurentuneessa diabetesriskissä olevaa suomalaista keväästä 2017 alkaen. Tutkimushankkeen aikana tuotetaan monialaista ja luotettavaa tutkimustietoa tehokkaista hyvinvointiohjelmien rekrytointikanavista aina terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja useiden sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.

Yksilö, ympäristö ja yhteiskunta mukana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Yhdessä!