Tutkimukseen etsitään osallistujia!

Tee riskitesti osoitteessa www.stopdia.fi. Saa tiedon riskistäsi sairastua tyypin 2 diabetekseen ja sen, sovellutko tutkimukseen. 

Digiteknologia ja elinympäristön muutokset apuna tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä

Stop Diabetes (StopDia) on laaja suomalainen tutkimushanke, joka tähtää tyypin 2 diabeteksen ehkäisemiseen.

Tutkimuksessa luodaan uusinta tutkimustietoa hyödyntämällä toimintamalli, joka edistää hyvinvointia ja terveellisiä elintapoja. Tämän mallin avulla pyritään vähentämään tyypin 2 diabeteksen esiintymistä merkittävästi.

StopDia-tutkimushanke tähtää diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampaan tunnistamiseen. Oman riskinsä voi selvittää verkossa olevan riskitestin avulla.

Elintapamuutosten tukena käytetään digiteknologiaa ja ryhmäohjausta uudella tavalla. 

Yksilölle suunnatun hyvinvointimallin lisäksi hankkeen erityispiirteenä on ihmisen elinympäristön kokonaisvaltainen huomioiminen.  Hyvällä suunnittelulla on mahdollista ohjata ihmisiä hyvinvointia edistäviin ateriavalintoihin ja liikkumaan enemmän.

Tutkimushanke tuottaa terveydenhuollolle ja maakunnille StopDia mallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi. Malli yhdistää yksilö- ja ympäristötason muutokset.

Lisäksi hankkeessa ennakoidaan terveystaloudellisia vaikutuksia ja rakennetaan mallia muutospoluista. Mitä muutoksia pitäisi tehdä yhteiskunnallisella, aluetasolla tai eri sidosryhmien osalta, ketkä ovat muutostoimijoita ja mitkä tekijät muutosta estävät ja edistävät? Entä paljonko näiden kustannusvaikutukset ovat?

StopDia-mallin vaikutuksia elintapoihin ja diabetesriskiin tutkitaan kontrolloidussa tutkimuksessa, johon tavoitellaan 5 000 suurentuneessa diabetesriskissä olevaa suomalaista keväästä 2017 alkaen. Osallistujista osa saa käyttöönsä VTT:n kehittämän Pienet teot -sovelluksen ja osa osallistuu lisäksi ryhmänohjaukseen. Osa on verrokkiryhmässä, ja saa sovelluksen käyttöönsä tutkimuksen jälkeen.

Tutkimushankkeen aikana tuotetaan monialaista ja luotettavaa tutkimustietoa tehokkaista hyvinvointiohjelmien rekrytointikanavista aina terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Tutkimushanke on osa Suomen Akatemian strategisen tutkimusneuvoston Terveys, hyvinvointi ja elämäntavat -ohjelmaa ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja useiden sidosryhmien yhteistyönä vuosina 2016–2019.

Yksilö, ympäristö ja yhteiskunta mukana tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Yhdessä!