Hyvinvointiteknologian koulutustuote; käyttöönoton ja käytön koulutus  ̶  WelTech

 

Digitaalisuus ja esineiden Internet (IoT) on aiheuttanut rakennemuutoksen yhteiskunnassamme. Rakennemuutos näkyy vahvasti myös hoitoalalla jatkuvasti muuttuvana työnkuvana. WelTech-projektissa luodaan koulutuskokonaisuuksia ja pidetään koulutuksia hoitohenkilöstölle, alan opiskelijoille ja opettajille. Koulutuksissa on tarkoitus perehtyä uusimpaan teknologiaan hoitotyössä ja madaltaa uuden teknologian käyttöön liittyvää kynnystä sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä.

Koulutukset ja uuteen teknologiaan perehdytys toteutetaan pääosin Savonia ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiopiston yhteistyönä. Kuopion kaupunki ja yhteistyötahot (kotihoito) ovat vahvasti hankkeessa mukana tarjoamalla tiloja hankkeen käyttöön ja tuomalla henkilökuntaa koulutuksiin. Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos arvioi projektin aikana pidettävien koulutusten vaikuttavuutta.

 

Linkkejä:

Raportti

http://sht.savonia.fi/ajankohtaista/weltech-digia-ja-tukea-kotihoidon-kentalle

https://www.sakky.fi/weltech