Ohjeita tutkimusaineistojen avaamiseen

Tutkimusaineistoa avattaessa aineiston tulee olla sellaisessa muodossa, jonka ulkopuolinen pystyy ymmärtämään ja hyödyntämään. Huolella laadittu aineistonhallintasuunnitelma ohjaa jo aineistonkeruuvaiheessa ja helpottaa tutkimusaineiston avaamista. Avattava aineisto on pidettävä yksinkertaisena, selkeänä kokonaisuutena. Tutkimusaineisto kannattaa julkaista sellaisessa data-arkistossa, josta aineiston mahdolliset hyödyntäjät löytävät sen helposti.

Aineiston avaamisen askelmerkit:

  1. Valitse aineisto tai aineiston osa, jota suunnittelet avaavasi. 
  2. Selvitä, onko aineistojen avaamiselle eettisiä, laillisia tai sopimusoikeudellisia rajoituksia. 
  3. Kuvaa aineiston avaaminen aineistonhallintasuunnitelmassa, jolloin osaat huomioida avaamisen vaatimukset jo aineistoa muodostaessasi. Määrittele, missä vaiheessa tutkimusprojektia aineisto avataan.
  4. Suorita aineistolle tarvittaessa anonymisointi.
  5. Aineistolle suositellaan avointa tiedostoformaattia, jonka käyttämiseen ei tarvita mitään kaupallista ohjelmaa, ja joka toimii mahdollisimman monilla käyttöjärjestelmillä (lisätietoja).
  6. Huolehdi metadatan saatavuudesta tutkimusaineiston löytämiseksi. Kuvaile syntyvät aineistot ja hanki aineistoille pysyvät tunnisteet (URN, DOI).
  7. Määrittele aineiston käyttöoikeudet lisensoimalla tutkimusaineistosi.
  8. Saata aineisto avoimeksi tallentamalla aineisto avoimeen data-arkistoon (yliopistojen, tutkimuslaitosten, kansalliset tai kansainväliset tieteenalakohtaiset tai yleiset tietoarkistot) tai julkaisemalla aineisto open data -lehdissä.
  9. Mainosta julkaisemaasi aineistoa sosiaalisessa mediassa (esim. ResearchGate, Academia.edu, Mendeley) ja lisää tiedot ansio-/julkaisuluetteloosi sekä kotisivuillesi.

 

Eettiset ja juridiset kysymykset voivat rajoittaa aineistojen täysimittaista avaamista:


Lisätietoa:


Ohjeita Suomen Akatemian hakuun / UEF
 

Avoimuuden käsikirja tutkijoille (ATT):

 

Aineistonhallinta - Opas Tietoarkiston arkistointipalvelujen käyttäjälle / FSD


Dataan viittaaminen


CSC:n palvelut tutkimukselle / Tieteen tietotekniikan keskus, CSC

Tutkimusdataa avaavien lehtien hakemisto / Finnish Committee for Research Data (Data-asiain kansalliskomitea)

Disciplinary Metadata / Digital Curation Centre

Itä-Suomen yliopiston tietoturvaa käsittelevä sivusto / Tietotekniikkapalvelut

Open Data Handbook / Open Knowledge International 

Managing and Sharing Data: Best Practice For Researcher / UK Data Archive

Nine simple ways to make it easier to (re)use your data / White et al. 2013