Takaisin

Yliopistonlehtori Sampo Mielityinen oikeustieteiden laitoksen varajohtajaksi

Yliopistonlehtori Sampo Mielityinen oikeustieteiden laitoksen varajohtajaksi

 

Yliopistonlehtori, OTT Sampo Mielityinen on valittu oikeustieteiden laitoksen varajohtajaksi ajalle 1.1.2020-31.12.2021.  Laitoksen toisena varajohtajana jatkaa professori Anssi Keinänen. Laitoksen johtajaksi on jo aiemmin nimitetty tutkimusjohtaja, KTT Matti Turtiainen, kun laitoksen nykyinen johtaja Tapio Määttä siirtyy Itä-Suomen yliopiston akateemiseksi rehtoriksi.

Mielityisen vastuualueena varajohtajana on opetus ja opetuksen kehittäminen. Keinäsen vastuualueena on tutkimus ja tutkimuksen kehittäminen. Varajohtajien uudella työnjaolla halutaan vahvistaa tutkimuksen ja opetuksen prosesseja sekä kehittämistä entisestään.

Oikeustieteiden laitos on kehittänyt opetusta systemaattisesti vuosien ajan, mistä hyvä esimerkki on tänä syksynä perustettu Oikeustieteiden opetuksen kehittämisyksikkö OSKU. Laitos panostaa monimuotoiseen ja opiskelijalähtöiseen oppimiseen, joka huomioi yhteiskunnan, työelämän ja yksilön tarpeet. Tavoitteena on olla jatkossakin jatkuvan oppimisen johtava toimija.

– Korkeatasoinen oppiminen nousee laitoksen pedagogisesti monitaitoisesta henkilökunnasta sekä motivoituneista ja hyvinvoivista opiskelijoista. On hienoa päästä tekemään yhdessä työtä tämän kokonaisuuden eteen ja rakentamaan uusia avauksia, toteaa Mielityinen.

Oikeustieteiden tutkimukselle Itä-Suomen yliopistossa ovat leimallisia monitieteisyys, jatkuva uusiutuminen ja yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa. Oikeustieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalueita ja lähestymistapoja ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus, empiirinen oikeustutkimus sekä hyvinvointioikeus. Tutkimuksessa panostetaan erityisesti kansainväliseen verkostoitumiseen ja ulkopuolisen tutkimusrahoituksen vahvistamiseen.

– Ensi vuonna erityisen huomion kohteeksi nostetaan jatko-opiskelijoiden urasuunnittelu sekä tutkimusryhmien johtamisen vahvistaminen, Keinänen nostaa esille esimerkkeinä tutkimuksen vahvistamisesta.