Neurology - People

Pekka Jäkälä,  Professor of Neurology
Anne Koivisto, Professor of Neurology
Reetta Kälviäinen, Professor of Clinical Epileptology
Anne Remes, Professor of Neurology
Hilkka Soininen, Professor of Neurology
 

Research Directors

Merja Hallikainen
Miia Kivipelto
Jukka Jolkkonen
Antero Salminen (Emeritus)

Staff Scientists
Research Fellows

Mariagnese Barbera
Marjo Eskelinen
Anette Hall
Ilona Hallikainen
Sanna-Kaisa Herukka
Sudhir Kurl
Yawu Liu
Ossi Nerg
Eino Solje
Alina Solomon

Secretaries

Mari Tikkanen

Also these secretaries are
partly working for Neurology:
  Maarit Närhi
  Irma Pääkkönen
  Sonja Rissanen

Graduate Students

Pia Auvinen
Antti Cajanus
Ramona Haanpää
Kristiina Hongisto
Olli-Pekka Intke
Olli Jääskeläinen
Aku Kaipainen
Aleksi Kontkanen
Kasper Katisko
Juha-Matti Lehtola
Antti Luikku
Alma Mikkola
Mikko Moisala
Tiina Mustonen
Elisa Neuvonen
Marja Niiranen
Tapio Nuutinen
Timo Pekkala
Eero Poukka
Päivi Putkonen
Emmi Reijula
Anna Rosenberg
Riikka Rytty
Anni Saarela
Joni Sairanen
Arja Sokka
Ruth Stephen
Noora Suhonen
Hanna-Mari Tertsunen
Oskari Timonen

Research and
Nursing Staff

Juho Kalapudas
Kristiina Holopainen
Anne Kaikko
Tarja Kauppinen - leave of absence
Esa Koivisto
Virve Kärkkäinen
Tarja Lappalainen
Sirpa Leinonen
Leena Lukkari-Kuronen
Petra Mäkinen
Eija Pietilä
Päivi Räsänen
Päivi Siuro
Heidi Timonen