UUTISIA 

2019

WHO:lta suositukset muistisairauksien ehkäisyyn – lähtökohtia suomalaistutkimuksesta
"
Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut ensimmäistä kertaa suositukset kognitiivisten toimintojen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisyyn. Karoliinisen instituutin, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n professori Miia Kivipelto tutkimusryhmineen oli keskeisessä roolissa niiden valmistelussa. Kivipellon johtama Nordic Brain Network -tutkimusverkosto on tuottanut uraauurtavaa tutkimustietoa sekä Alzheimerin taudin ja muiden muistisairauksien riskitekijöistä että sairastumiselta suojaavista tekijöistä."

 

2nd FinFTD Symposium, September 13, 2019, Kuopio, Finland
"We warmly welcome all researchers and health care professionals involved or interested in the research and care of FTD or related diseases to join the symposium, share their research, and network with others!"

 

Abstraktikirja - 8. Kuopio Stroke Symposium, 2019

2018

Itä-Suomen yliopiston tutkijoille tunnustusta Maailman Alzheimer-päivänä
"Syyskuun 21. päivänä vietetään Maailman Alzheimer-päivää, jolloin eri tahot ympäri maailman järjestävät tempauksia Alzheimer-tietoisuuden lisäämiseksi. Alzheimerin tauti on dementioista yleisin. Tänä vuonna kaksi Itä-Suomen yliopiston tutkijaa sai tunnustusta työlleen Suomessa ja Ruotsissa...": Professori Miia Kivipelto ja akatemiatutkija Alina Solomon.

 

ERC Starting Grant kahdelle Itä-Suomen yliopiston tutkijalle
Toinen heistä on akatemiatutkijamme Alina Solomonin tutkimushanke, joka avaa uusia näkökulmia muistisairauksien monitekijäiseen, yksilölliseen ehkäisyyn. Lupaaville tutkijoille uraauurtaviin tutkimushankkeisiin tarkoitettua ERC Starting Grant -rahoitusta sai 13 prosenttia hakijoista. Viisivuotisen apurahan suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa.

 

Kuopio Alzheimer Symposiumissa tutkimuksen antia ja uusia avauksia
"Kahdeksas Kuopio Alzheimer Symposium järjestetään 6.–8.6.2018 Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tapahtuma käynnistyi suomenkielisellä Muistipäivällä, jossa käsitellään muun muassa suoliston ja aivojen yhteyttä sekä perheen tukemista muistisairaan rinnalla. Kansainvälisessä symposiumissa on monipuolisesti esillä uusinta tietoa Alzheimerin taudin tutkimuksesta, ennaltaehkäisystä, diagnostiikasta ja hoitomahdollisuuksista."

 

Alzheimer muutti perheeseen
"Alzheimerin tauti ei muuta pelkästään sairastuneen, vaan myös läheisten elämää. – Koko perheen on tärkeää saada tarvitsemaansa tietoa ja tukea, toteaa tutkimusjohtaja Merja Hallikainen Itä-Suomen yliopiston Aivotutkimusyksiköstä. Aiheesta keskustellaan myös meneillään olevassa Kuopio Alzheimer Symposiumissa..."

 

Suomalaistutkimus todisti, että elämäntavoilla voi vaikuttaa muistisairauksiin – Nyt aivotutkija Miia Kivipelto vie Suomen mallia maailmalle (Helsingin Sanomat)
"Miia Kivipellon johtamasta Finger-tutkimuksesta tuli vientituote, koska muistisairaudet ovat maailmassa yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista."

 

8. Kuopio Alzheimer Symposium - Abstraktikirja (englanniksi) !

Kansallisen neurokeskuksen pilottihankkeet käyntiin STM:n tuella
"Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on myöntänyt 900 000 euroa valtionavustusta Kansallisen neurokeskuksen kliinisen tutkimuksen ja hoidon pilottihankkeisiin sekä neurokeskuksen toimintakonseptin valmisteluun. Kuuden pilottihankkeen kokonaisuus vahvistaa yhteistyötä perustutkimuksen ja potilastutkimusten, eri tieteenalojen sekä yliopistojen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän välillä..."

Professori Hilkka Soinisesta Kuopion ensimmäinen kongressilähettiläs
"Kuopio Convention Bureau Oy on valinnut Kuopion ensimmäiseksi kongressilähettilääksi professori Hilkka Soinisen. Valintaperusteissa korostetaan palkitun aktiivisuutta alansa kotimaisissa ja ulkomaisissa tutkimusryhmissä."

Suomen Kansallisen neurokeskuksen valmistelu käynnistyy
Tätä yhteistyöverkostoa koordinoi Itä-Suomen yliopisto, joka on kutsunut koolle valmistelevan työryhmän neurokeskuksen perustamista, toimintamallin ja toiminnan suunnittelua ja pilotointia varten. Työryhmän puheenjohtajana toimii professori Hilkka Soininen.

2017

THL - Asiantuntijatalon vankat kivijalat: Esimerkkinä kansainvälinen läpimurtotutkimus FINGER
FINGERissä selvisi, että muuttamalla elintapoja terveellisemmiksi voidaan ylläpitää iäkkäiden henkilöiden muisti- ja ajattelutoimintoja. Tutkimustietoa voidaan konkreettisesti hyödyntää päätöksenteossa erityisesti muistisairauksien määrän ja kustannusten vähentämiseksi.

Suomi on edelläkävijä muistisairauksien ennaltaehkäisytutkimuksessa
Suomalainen muistisairauksien ehkäisyyn tähtäävä FINGER-tutkimus on mallina useissa uusissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Juuri perustetussa World Wide FINGERS (WW-FINGERS) -verkostossa maailman johtavat tutkijat etsivät muistisairauksien ennaltaehkäisymahdollisuuksia FINGER-tutkimuksen havaintoihin perustuen. Itä-Suomen yliopisto on yksi suurimmista FINGER-tutkimuskeskuksista, ja tutkimus on aiemmin osoittanut, että elintapainterventiolla voidaan ehkäistä muistin heikentymistä.

Nordic Congress of Clinical Neurophysiology & Kuopio Epilepsy Symposium 2017  (abstract book - pdf)

2016

Uusi työkalu ikääntyvien dementiariskin arviointiin
Tutkijoiden kehittämä uusi työkalu auttaa tunnistamaan oireettomien ikääntyvien joukosta ne, joilla on kohonnut riski sairastua myöhemmin dementiaan. Tietokonepohjainen menetelmä perustuu suurten terveystietokantojen analysointiin koneoppimisen keinoin. Työkalu myös esittää yksilöllisen riskiprofiilin helposti tulkittavana kuvana. Uusi menetelmä esiteltiin Journal of Alzheimer’s Disease -lehdessä julkaistussa artikkelissa.
"Tämä tutkimus oli ensimmäinen, jossa hyödynnettiin koneoppimista dementiariskin arviointiin oireettomassa väestössä. Tulokset ovat lupaavat", toteaa hankkeen vastaava tutkija, lääkäri ja tutkijatohtori Alina Solomon Itä-Suomen yliopistosta.

 

Sanna-Kaisa Herukka Itä-Suomen yliopiston kliinisen lääketieteen yksiköstä on saanut tutkimukseensa Suomen Lääketieteen Säätiön apurahan, 190 000 euroa.
LL, FT Herukka tutkii muistisairauksien varhaisdiagnostiikkaa helpottavia merkkiaineita. Hän työskentelee johtajana Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisessä biomarkkerilaboratoriossa ja Kuopion yliopistollisen sairaalan neurologian klinikalla erikoistuvana lääkärinä.

 

Miia Kivipellolle on myönnetty MetLife Foundationin Alzheimer-tutkijan palkinto.
 

Salakavala muistisairaus vie työikäisiä laitoshoitoon - Usein edes lääkärit eivät aluksi tiedä, mistä on kyse
"Otsalohkodementia on sairaus, jossa potilas ehtii kärsiä raskaista oireista usein vuosia ennen oikean diagnoosin saamista. Tuoreen tutkimuksen mukaan sairaus saatetaan tulkita virheellisesti etenkin masennukseksi siihen liittyvien psyykkisten oireiden vuoksi. ...Voi olla pitkään pelkkiä käytösoireita, ennen kuin tauti etenee taudinkuvaltaan muistisairauden tyyppiseksi, kertoo otsalohkodementiasta juuri Itä-Suomen yliopistosta väitellyt Eino Solje." - YLEn uutinen


 

Selkäydinneste on ikkuna aivoihin - kuuntele aiheesta kantti.netistä  Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikön kliinisen biomarkkerilaboratorion johtajan LL, FT Sanna-Kaisa Herukka kertomana.

2015

ALSOVA-hanke/tutkimustuloksia: (Tämä hanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston monitieteisenä yhteistyönä. Kliinisen lääketieteen neurologian yksikön johtamaan hankkeeseen osallistuu neurologian, hoitotieteen, terveystaloustieteen ja psykologian alan tutkijoita.)

Katso Kulttuurirahaston mukavasti toteutettuja videoblogeja rahoituksen hakemisesta