Tavoitteet ja hankkeen kohderyhmät

Hankkeen tavoitteena on lisätä palvelujohtamisen ja palveluinnovoinnin osaamisen avulla tuottavuutta  ja  työhyvinvointia  Pohjois-Savon alueen  palveluorganisaatioissa.  Hankkeen koulutuksissa yhdistyvät palvelunhallinnan johtaminen  ja palvelunhallinta (Service Governance, Service management), muutosjohtaminen ja muuttuva työympäristö, palvelutyössä jaksaminen, palveluorganisaation brändäys, proaktiivinen palvelunhallinta, palveluinnovaatiot ja jatkuva palvelun parantaminen.

 

MARS-hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

  • Palveluorganisaatioiden asiakaspalvelussa ja asiakastuessa toimivat henkilöt
  • Organisaatioiden tietohallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä toimivat henkilöt
  • Palveluorganisaatioiden palvelujohtajat ja palveluista vastaava liiketoimintajohto
  • Organisaatioiden palvelupäälliköt ja asiakasvastaavat
  • Organisaatioiden henkilöstöpäälliköt ja työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt
  • Asiakkuudenhallinnasta vastaavat henkilöt (asiakkuuspäälliköt)
  • Palveluprosessipäälliköt ja prosessivastaavat
  • Palveluorganisaatioiden laatuvastaavat ja kehittämispäälliköt