Tulokset

Kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttamalla  ja sitä kautta lajittelu- ja kierrätystoimintaa edistämällä hankkeen tuloksena pyritään saamaan aikaan puhtaampaa jätettä, joka toimisi nykyistä parempana raaka-aineena jatkokäyttöön ja -jalostukseen.

Hankkeen vaikutuksesta yritykset saavat tukea omaan tuotekehitykseensä, kaupallistamiseen ja markkinointiin. Kuluttajat saavat tietoa, uusia käyttäytymismalleja sekä pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan uudenlaisten ratkaisujen kehittämiseen. Sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä yritykset, kuluttajat ja muut tahot voivat hyödyntää hankkeen aikana syntyneitä verkostoja kestävän kehityksen sekä siihen liittyvän liiketoiminnan edistämiseen. Yliopisto-opiskelijat saavat kokemusta ideointi- ja tuote-/palvelukehitystyöstä ja samalla luotua kontakteja yrityskenttään.

Lisäksi kiertotalous juurtuu syvemmälle pohjoiskarjalaisten kuluttajien/kotitalouksien ja yritysten toimintaan. Yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa tämä hanke on luomassa maakunnan ja sen yritysten imagoa ympäristöystävällisenä, materiaali- ja energiatehokkaana alueena. Tällä on merkitystä esim. matkailun sekä työpaikkojen ja alueen muun houkuttelevuuden kannalta.