Lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevän erikoisalan erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Tiedekuntien lisäkoulutusohjelmat eroavat Suomen Lääkäriliiton erityispätevyyksistä. Tiedekuntien lisäkoulutusjärjestelmän piiriin kuuluu pääsääntöisesti yhden erikoisalan syventävä koulutus ja Suomen Lääkäriliiton erityispätevyysjärjestelmässä toteutetaan monialainen koulutus, joka kokoaa yhteen kyseisen alueen asiantuntijat.

Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) resurssien varassa toimivaa koulutusta.

Opinto-oikeus on voimassa kuusi vuotta myöntämispäivästä lukien.

Hakeminen ja koulutusohjelmien opas

Hakemuslomake lisäkoulutusohjelmaan

OPAS - koulutusohjelmat

Lisäkuulusteluohjelman kuulustelu

TENTTIPÄIVÄT on ilmoitettu erikoislääkärikuulustelupäivien yhteydessä
(ks. http://www.uef.fi/fi/web/laake/valtakunnallinen-kuulustelu)

Seuraava tenttipäivä on 17.10.2019 klo 8-11 ja 11 - 14

Lisäkoulutusohjelmien kuulustelut pidetään erikoislääkärikuulustelun lailla EXAM-tenttinä.

Ilmoittautuminen tenttiin tehdään kuulustelu-sivulta löytyvällä E-LOMAKKEELLA ja laittamalla SÄHKÖPOSTIVIESTI lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilölle yhteystietojen kera viimeistään 5 viikkoa ennen tenttipäivää.

Ohjeet gynekologian lisäkoulutusohjelmien valtakunnallisesta kuulustelusta:
https://guide.student.helsinki.fi/fi/artikkeli/lisakoulutusohjelmat

 

Todistus lisäkoulutusohjelman suorittamisesta

Todistusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, liitteeksi palvelutodistukset keskeytystietoineen, teoreettisen koulutuksen todistukset ja tentinsuoritusilmoitus. Paperit liitteineen toimitetaan vastuuhenkilölle/opetushoitajalle omaan yliopistoon.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Lisäkoulutusohjelmissa olevat kirjataan läsnäoleviksi viran puolesta koko opiskeluajalle, ei tarvitse erikseen ilmoittautua vuosittain.