Teemaryhmät

Teemaryhmiä toteutuu 31. Ne kattavat laajasti kasvatustieteen ajankohtaisimpia kysymyksiä ja tutkimusaloja. Klikkaa teemaryhmän nimeä, niin pääset lukemaan ryhmän tarkamman kuvauksen. Sisällöllisissä kysymyksissä ota yhteyttä teemaryhmän vastuuhenkilöön. 

Call for Papers -linkki julkaistaan elokuun alussa. Lomakkeella voi jättää ehdotuksen kaikkiin teemaryhmiin, posteriksi sekä esiseminaariin. Ilmoittautuminen Kasvatustieteen päiville avataan syyskuun alussa.

 Teemaryhmäkohtaiset aikataulut ja esitysjärjestykset löytyvät jokaisen teemaryhmän omalla sivulla.

Aikataulut ja tilat
 

 1. GLOBAALIKASVATUS JA OPPIMISEN MAISEMAT / LANDSCAPES OF GLOBAL EDUCATION
 2. IKÄIHMISTEN OPPIMINEN, OHJAUS JA KOULUTUS
 3. INKLUSIIVINEN KASVATUS ERILAISISSA JA MUUTTUVISSA OPPISMISYMPÄRISTÖISSÄ/ EDUCATION FOR ALL INDIVIDUALS IN CHANGING AND VARIOUS EDUCATIONAL CONTEXTS
 4. KASVATUKSEN HISTORIAN JA FILOSOFIAN TEEMARYHMÄ
 5. KASVATUSPSYKOLOGIA JA MOTIVAATION TUTKIMUS
 6. KASVATUSSOSIOLOGIA JA KOULUTUSPOLITIIKKA
 7. KERRONNALLISET LÄHESTYMISTAVAT / NARRATIVE APPROACHES
 8. KESTÄVÄ KEHITYS KASVATUKSESSA, KOULUTUKSESSA JA OPETTAJANKOULUTUKSESSA
 9. "KESTÄVÄT EVÄÄT ELÄMÄÄN" - KOTI JA KOTITALOUSOPETUS HYVINVOINNIN TUOTTAJANA
 10. KIELIKASVATUS JA MONILUKUTAITO
 11. KLASSIKON PALUU
 12. KOULU JA ALUEELLINEN ERIARVOISUUS / SCHOOL AND SPATIAL INEQUITIES
 13. KOULUN KEHITTÄMISEN TEEMARYHMÄ / SCHOOL DEVELOPMENT STUDIES
 14. LAPSINÄKÖKULMAINEN TUTKIMUS - MONINAISIA LAPSUUKSIA MUUTTUVISSA MAISEMISSA
 15. LEARNING AND AGENCY FOR EQUITY AND SUSTAINABILITY: Dialogue with activity theory
 16. LUONTO JA SEIKKAILUKASVATUS
 17. NÄKÖKULMIA DEKONTEKSTUALISAATIOON KASVATUSTIETEESSÄ
 18. OHJAUSALAN TUTKIMUKSEN VERKOSTO
 19. OPETTAJA- JA OPETTAJANKOULUTUKSEN TUTKIMUS
 20. OPETTAJAN ARVIOINTIOSAAMISESTA KOULUN KEHITTÄMISEEN
 21. OPISKELU OPPILAITOKSEN ULKOPUOLELLA HAASTAA OPPIMISEN JA OPETTAJAN TYÖN?
 22. OPPIMINEN, OPETTAMINEN JA KASVATUS DIGITAALISISSA YMPÄRISTÖISSÄ - ENTÄPÄ SITTEN?
 23. PERHETUTKIMUS
 24. RISTEÄVÄT EROT JA SUKUPUOLI KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN KÄYTÄNNÖISSÄ
 25. TAIDE- JA MEDIAKASVATUS (yhdistetty Luovuus ja pelillisyys muuttuvissa oppimisympärisöissä teemaryhmään)
 26. TAIDE- JA TAITOKASVATUKSEN TUTKIMUKSEN HAASTEET OPPIMISEN JA ARVIOINNIN MUUNTUVASSA MAAILMASSA (yhdistetty Steam-aineiden didaktiikka)
 27. TEACHING AND LEARNING IN INNOVATIVE LEARNING SPACES AND ENVIRONMENTS
 28. KVANTITATIIVISTEN TUTKIMUSMENETELMIEN OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA UUDET OPPIMISTUTKIMUKSEN MENETELMÄT
 29. USKONNOT, KATSOMUKSET JA KASVATUS
 30. VARHAIS- JA ALKUKASVATUKSEN PEDAGOGIIKKA JA OPPIMISYMPÄRISTÖT MUUTOKSESSA
 31. VUOROVAIKUTUSTUTKIMUKSEN TEEMARYHMÄ