Lapsinäkökulmainen tutkimus - Moninaisia lapsuuksia muuttuvissa maisemissa

Jaana Juutinen Oulun yliopisto ja Liisa Karlsson UEF

jaana.juutinen (at) oulu.fi

Tässä teemaryhmässä keskitymme pohtimaan monitieteisen lapsuudentutkimuksen nykytilaa ja erityisesti pureudumme lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohtiin ja sovelluksiin sekä metodeihin. Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille lasten ja nuorten (0-17v) kokemuksia ja näkemyksiä sekä heidän tuottamaansa tietoa, joka on osa koko yhteisön toimintaa. Millaisia ovat lapsuuden muuttuvat maisemat? Millaisia kohtaamisia lasten ja yhteisöjen parissa syntyy? Millaiseksi tieto/aineisto muotoutuu ja kuka määrittelee tutkimusprosessia, kun huomioidaan lasten ja yhteisöjen näkökulmat?

Teemaryhmä toivottaa tervetulleeksi lapsuuden monimuotoisuutta lähestyvät esitykset; kuten lasten ja nuorten kokemuksia, ajatuksia, tapoja toimia ja vaikuttaa erilaisissa sosiaalisissa, yhteiskunnallisissa ja historiallisissa konteksteissa. Toivomme myös esityksiä, jotka avaavat lasten, nuorten ja erilaisten yhteisöjen kanssa tehtävän tutkimuksen metodologisia ja eettisiä kysymyksiä sekä pohtivat lasten tutkimusosallisuutta. Esityksissä voidaan pysähtyä tutkimuksen eri vaiheisiin; eli ne voivat muun muassa esitellä tuloksia, kuvata prosesseja ja/tai olla eettis-metodologisia pohdintoja.

Teemaryhmän esitykset

Sessio 1, klo 12:45 - 14:15 (Futura F112), pj Jaana Juutinen

  • Liisa Karlsson: Mitä on lapsinäkökulmainen tutkimus ja lapsuudentutkimus? PERUUNTUNUT
  • Eija Sevón, Marleena Mustola, Maarit Alasuutari: Lasten näkemysten representaatiot Helsingin Sanomissa kolmen vuosikymmen aikana
  • Tuula Stenius, Liisa Karlsson, Ari Sivenius: Pienten lasten huumorin rakentuminen päiväkodissa

Sessio 2, klo 14:45 - 16:15 (Futura F112), pj Jaana Juutinen

  • Kati Honkanen, Liisa Karlsson, Jaana Poikolainen: Tutkimuseettiset kysymykset: Lapset ja nuoret tutkimuksen osallistujina
  • Elina Viljamaa, Jaana Juutinen: Moniulotteisen tutkimusaineiston äärellä - metodologisia pohdintoja lasten valokuvausprosesseista päiväkodin arjessa
  • Satu Vasenius, Liisa Karlsson, Kaija Appelqvist-Schmidlechner: Metodologisia kysymyksiä lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa

Sessio 4, klo 11:15 - 12:15 (Futura F112), pj Jaana Juutinen

  • Marja Kankaanranta, Saana Mehtälä, Mari Hankala, Olli Merjovaara, Rebekah Rousi: Lasten käsityksiä mielen hyvinvoinnista ja sen edistämisestä digitaalisissa ympäristöissä
  • Piia Ruutu: Psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa hoidettujen lasten ja nuorten koulunkäynnin tukeminen perusopetuksessa ja sairaalaopetuksen koetut vaikutukset koulunkäyntiin

Esitysten abstraktit pdf