Esiseminaarit 20.11.

FinEd 2019

Verkoston kotisivuilta lisätietoa vuosiseminaarista sekä ilmoittautumisohjeet.

Korkeakoulujen henkilöstön digipedagogisen osaamisen vahvistaminen ja oppimisympäristöjen muutos

Erkko Sointu UEF, Laura Hirsto UEF/HY ja Mari Murtonen TUNI

Korkea-asteen opettajien digipedagogista osaamista on viime vuosina pyritty kehittämään, jotta se vastaisi paremmin 2010-luvun opiskelijalähtöisen oppimisen tarpeisiin. Tässä työssä tarvitaan pedagogisen ajattelun, digipedagogisen osaamisen sekä teknisen infrastruktuurin kehittämistä. Kehittämisen tulee perustua tutkimus- ja arviointitietoon. Esiseminaarissa käsitellään edellä mainittuja aihealueita monipuolisesti aihealueen keskeisen tutkijan kutsuesitelmän sekä seminaarisessioissa esitettävien tieteellisten esitelmien avulla.

Esiseminaarin järjestelyistä vastaa UEF:in Flipped Learning (Digipeda) -hanke osana OKM-rahoitteista kärkihanketta ja seminaariin toivotaan osallistujia niin Suomesta kuin ulkomailta. Esiseminaarin kieli on suomi ja/tai englanti. Esiseminaariesitysten perusteella on tarkoitus mahdollistaa esitysten työstäminen eteenpäin julkaistavaksi teemanumerona vertaisarvioidussa kansainvälisessä Jufo1-tasoisessa International Journal of Learning, Teaching  and Educational Research -lehdessä.

LISÄÄ ESISEMINAARISTA

UniPID pre-conference: Changing Landscapes in Education Development Cooperation

Elina Lehtomäki Oulun yliopisto ja Minna Hakkarainen HY

The crisis of quality learning especially in the Global South has, in recent years, reached an alarming level as reported by multinational development donors such as Unesco and the World Bank. To respond to the global learning crisis, the joint proposal by the Finnish ministries and a wide stakeholder community, recommends strategic leadership, cooperation among stakeholders, and knowledge of the local context.

The UniPID pre-conference event invites participants to discuss how collaborative approaches contribute to educational development, and build democratic and sustainable societies. The focus will be on changes in higher education cooperation that aims to support educational development in partner countries and globally. Invited keynote speakers from Finnish higher education institutions partner universities in the Global South will address the changing landscapes in educational development cooperation from their perspectives.   

UniPID is a network of Finnish universities and it  supports interdisciplinary studies, research and partnerships related to global sustainable development.

More information on the network.