Tutkimusalat

Kemian laitoksella tehdään tutkimusta neljässä laboratoriossa. Laboratoriot ja tutkimuksen pääsuuntaukset on listattu alla.

Epäorgaaninen kemia

Molekyylimallitus ja synteesi

Fysikaalinen kemia

Katalyysi, molekyylimallitus ja pintakemia

Materiaalikemia

Polymeerit ja nanomateriaalit

Orgaaninen kemia

Bioanalyyttinen kemia, massaspektometria ja rakennebiologia