Kemian opiskelu

Teoriaa ja käytäntöä ryhmässä ja itsenäisesti

Luennot, laskuharjoitukset ja modernit tietokonetyöt perehdyttävät sinut alkuvuosina laajasti ja opintojen loppuvaiheessa syvällisesti kemian tieteeseen. Käytännön laboratoriotöissä pääset soveltamaan teoriassa oppimaasi ja käyttämään kädentaitojasi. Motivaatiota itsenäiseen opiskeluusi luovat ryhmätyöt, opiskelijakavereiden tuki ja henkilökunnan aito kiinnostus opintojesi etenemisestä sekä kaikkien kannustus ja apu opintojen solmukohdissa. Koko kemian opinto- ja tiedeyhteisömme on siis vuorovaikutteinen ja keskusteleva.

Tutkimus on yliopiston tärkeä tehtävä opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ohella. Opiskelujen alkuvaiheessa pääset tutkimusryhmän jäseneksi erilaisissa laboratorio- ja tutkimusprojekteissa. Merkittävää on, että usein näistä projekteista on syntynyt pitkäaikaiset suhteet yrityksiin ja työelämään. Tärkeä verkostoitumisesi voi siis alkaa lähes huomaamatta opintojen ohella.

Mikä sinua kiinnostaa kemian lisäksi?  Kolmivuotiseen luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon ja sen jälkeiseen kaksivuotiseen filosofian maisterin tutkintoon kuuluu kemian lisäksi sivuaineita sekä kieliopintoja ja yleisiä opintoja. Sivuaineeksesi voit valita perinteisen luonnontieteen aineen (esim. fysiikka, biologia, biokemia) tai matematiikan, mutta toisaalta kauppatiede ja oikeustiede mahdollistavat työllistymisesi kemian kaupan ja hallinnon aloille. Kiinnostuksesi kieliopintoihinkin voit yhdistää kemiaan – kansainvälinen kemianteollisuus tarvitsee monipuolisia, kielitaitoisia osaajia. Tuunaa siis opintojasi suhteellisen vapaasti.

Ainejärjestötoiminta ja vapaa-aika

Kemian opiskelijayhteisö näkyy myös luentosalien seinien ulkopuolella. Viikoittain järjestettävät urheiluvuorot, opiskelijoiden oma laitoksella sijaitseva taukotila Luola sekä lukuisat viralliset sekä ei-niin-viralliset vapaa-ajan tapahtumat pitkin vuotta keräävät yhteen pääaineemme eri vuosikurssilaisia. Kemian ainejärjestö Bunsen ry on aktiivisesti mukana tukemassa opiskelijoitaan sekä järjestämässä yhteisiä aktiviteetteja niin omalla porukalla kemian opiskelijoiden kesken kuin myös yhdessä muiden alojen opiskelijoiden sekä laitoksen henkilökunnan kanssa.