Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona

Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella, kauppatieteiden laitoksella alkoi elokuussa 2013 vuoden mittainen Osuustoimintahanke "Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona".

Loppuraportti
Opetuskalvot

Osuustoiminnallinen yrittäminen on matalan kynnyksen yrittämistä, jonka riskit ovat melko pienet. Tämän ansiosta se soveltuu erinomaisesti yrittäjyysvaihtoehdoksi erityisesti nuorille. Jos kuitenkaan sen mahdollisuuksia tai ominaispiirteitä ei tunneta esimerkiksi kouluissa saadun tiedon perusteella, se ei muodostu nuoren mielessä edes vaihtoehdoksi. Hankkeessa kartoitetaan nuorten asenteita osuustoimintaa kohtaan ja pyritään esittämään ratkaisuja osuustoiminnan tunnettuuden lisäämiseen ja yrittäjyyshalukkuuden edistämiseen.

Hankkeen ensivaiheessa tehtiin laaja selvitys, jonka tavoitteena oli kartoittaa osuustoimintamuodon erityispiirteiden tunnettuutta ja houkuttelevuutta yrittäjyysvaihtoehtona nuorten keskuudessa. Kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiin ja työelämään valmistumassa olevat nuoret, jotka opiskelevat ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa ja yliopistolla Pohjois-Karjalassa. He edustavat potentiaalisia tulevaisuuden yrittäjiämme. Mukana olevat oppilaitokset puolestaan ovat juuri niitä paikkoja, joiden tarjoamassa koulutuksessa osuustoiminnan periaatteet tulisi tehdä tunnetuksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin osuustoiminnallisten yritysten henkilöstöön, asiakkaisiin ja pienyrittäjiin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa muun muassa siitä, miten osuuskunta toimintamuotona voi edistää ihmisten omaehtoista työllistymistä tai sisäistä yrittäjyyttä. Hankkeessa pyrittiin myös tuottamaan syvällistä tietoa osuustoiminnan erityispiirteiden vaikutuksista eri kohderyhmien keskuudessa sekä osuustoiminnallisten yrittäjien kokemuksista siitä yrittäjyysvaihtoehtona. Raporttiin sisällytettiin toimenpide-ehdotuksia siitä, miten osuustoiminnallista yrittäjyyttä voitaisiin alueellamme kehittää ja edistää.

Osuustoimintaseminaari 2014

Tiistaina 6.5.2014 järjestettiin seminaaritilaisuus, jossa käsiteltiin osuustoiminnan erityispiirteitä näkökulmasta, joka edistää osuustoiminnan, sen arvojen ja periaatteiden tunnettuutta Suomessa ja maakunnassamme. Seminaarissa julkistettiin tutkimushankkeen päätulokset, jotka koskevat pohjoiskarjalaisten nuorten yrittäjyys- ja osuustoimintatietämystä sekä -asenteita, osuuskuntayrittäjien kokemuksia sekä osuustoiminnan merkitystä osuustoiminnallisten yritysten omistajajäsenille ja henkilöstölle. Päivän aikana kuultiin myös suomalaisen osuustoiminnan tämän hetken merkittävimpiä vaikuttajia.

Seminaarin materiaali

Osuustoiminnan tunnettuus ja houkuttelevuus yrittäjyysvaihtoehtona, professori Anu Puusa ja projektitutkija Kirsi Hokkila
Osuustoiminta alueen elinvoiman edistäjänä, case PKO, toimitusjohtaja Juha Kivelä, PKO
Onko Suomi tulevaisuudessakin maailman osuustoiminnallisin maa, toimitusjohtaja Sami Karhu, Pellervo-Seura ry
S-ryhmän tulevaisuuden näkymät uuden strategian valossa, pääjohtaja Taavi Heikkilä, SOK

Aiheeseen liittyvät uutislinkit

www.yle.fi/uutiset/osuustoiminta_on_opiskelijoille_kiinnostava_tuntemattomuus/7224396

http://areena.yle.fi/tv/2268353

www.yrittajat.fi/varsinaissuomenyrittajat/karmiva-tulos-koulut-hakoteilla-yrittajyyden-suhteen

www.kauppalehti.fi/koulussa+saa+liian+vahan+tietoa+yrittajyydesta

http://pellervo.fi/osuustoimintauutiset/2014/05/08/nuoret-osuustoimintamyonteisia/

 

Hankkeen johtajana toimi apulaisprofessori Anu Puusa ja projektitutkijana KTM Kirsi Hokkila. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja vastuuviranomaisena toimi Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja: Anu Puusa, anu.puusa(at)uef.fi, Kirsi Hokkila, kirsi.hokkila(at)uef.fi