Työelämän innovaatioiden johtaminen ja mittaaminen (INWORK) 1.1.2012-31.12.2013

TEKES-rahoitteisessa INWORK-hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin pk-yritysten uudistamiskäytäntöjä, jonka tunnistamisessa käytäntöteoreettinen lähestymistapa osoittautui toimivaksi. Itä-Suomen yliopiston osa-hankkeessa kehitettiin reflektointiin perustuva 4 Tee-menetelmä (CODE method) pk-yritysten uudistamiskäytäntöjen tunnistamiseen. Menetelmä auttaa tutkijoita ja yritystoimijoita tunnistamaan vakiintuneita ja itsestään selvänä pidettyjä uudistamisen tapoja ja muuttamaan näitä. Hankeyhteistyö ja siinä saadut tulokset auttavat pk-yrityksiä ymmärtämään omia uudistamiskäytäntöjään ja niiden johtamista, etenkin johtajakeskeisyyden moniulotteista problematiikkaa yrittäjävetoisissa organisaatioissa. Malliorganisaation toimitusjohtaja koki tutkimuksen hyödylliseksi ja hänen myönteinen suhtautumisensa edesauttoi merkittävällä tavalla projektin tavoitteiden toteutumista.

Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä kuuden kotimaisen yliopiston konsortiossa. Yhteisissä tapaamisissa onnistuttiin merkittävällä tavalla syventämään monitieteisen tutkijaryhmän ymmärrystä käytäntöteoreettisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Yhteistyön tuloksena Työn Tuuli -lehden (1/2013) teemanumero. Lisäksi hankkeessa tuotettiin pk-yritysten käyttöön verkkojulkaisu Toimii Käytännössä osoitteessa: http://inworkhanke.tumblr.com/ joka sisältää hyviä käytäntöjä, testattuja työkaluja ja tosi tarinoita liiketoiminnan ja työn tekemisen tapojen uudistamiseksi. Saatuja kokemuksia käytäntöteoreettisesta uudistamistutkimuksesta sekä ison tutkimuskonsortion toiminnasta hyödynnettiin ja jalostettiin edelleen Tekesin rahoittamassa Agile-hankkeessa, jossa oli mukana neljä Inwork-hankkeen osapuolta Itä-Suomen yliopiston lisäksi.