Asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä 1.4.2014–28.2.2015

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella aloitettiin huhtikuussa 2014 hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaan osallistamista elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR).

Perinteisesti elämyspalveluita on kehitetty tuotantolähtöisesti jolloin asiakkaiden tarpeiden huomioiminen palvelukehityksessä on ollut vähäistä. Tuotantolähtöinen elämyspalveluiden kehittäminen sisältää riskejä mutta osallistamalla asiakas elämyspalvelun kehittämiseen pystytään tehokkaammin huomioimaan asiakkaiden todelliset tarpeet asiakaslähtöisesti.

Asiakkaan osallistaminen elämysmatkailupalveluiden kehittämisessä -hankkeen tavoitteena oli a) kartoittaa alueella toimivien elämyspalveluiden tuottajien valmiutta hyödyntää käyttäjälähtöisiä palveluiden kehittämismenetelmiä, sekä selvittää, b) millaisia verkkopohjaisia yhteiskehittämismenetelmiä on käytetty tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä ja millaisia ovat niiden erityispiirteet, c) millaisia olemassa olevia pelillisyyden hyödyntämiskeinoja ja -menetelmiä palveluiden kehittämisessä on käytetty, sekä kuinka niissä on onnistuttu.

Hankkeesta koostettiin julkinen loppuraportti, jossa kuvataan aiempia kokemuksia asiakaslähtöisestä palveluiden kehittämisestä sekä esitetään ehdotuksia elämysmatkailuryrittäjille asiakkaiden osallistamiseksi palveluiden kehittämiseen. Loppuraportin tarkoituksena on myös toimia ideoinnin lähteenä pelialan yrityksille uudenlaisille liiketoimintamahdollisuuksille elämysmatkailukontekstissa.

Hankkeen johtajana toimii Professori Raija Komppula ja projektitutkijana Keijo Heikkilä.

Lisätietoja: raija.komppula(at)uef.fi