Akustiset integroidut järjestelmät (AKU2) 1.12.2012-30.4.2015

TEKESin Tutkimuksesta Liiketoimintaa-rahoitteisen AKU2-hankkeen päämääränä oli kehittää akustiikkaan keskittyviä sovelluksia valituille sovellusalueille. Hankkeessa olivat toimijoina koordinoivana tahona Itä-Suomen yliopiston Ympäristöinformatiikan tutkimusryhmä sekä yhteistyötoimijoina Itä-Suomen yliopiston Kauppatieteiden laitos, Tampereen teknillinen yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy.

Hankkeen kahtena päälinjana oli kehittää teknologiaa ja selvittää sen liiketoimintapotentiaalia. Erityisesti hankkeessa kehitettiin satamien ja infrarakentamisen tarpeisiin soveltuvaa valvontajärjestelmää. Valittuja sovellusalueita priorisoitiin markkina- ja kilpailuselvitysten ja erityisesti liiketoimintapotentiaalin perusteella. Kohderyhmänä kaupallistamistoimissa olivat markkinoilla jo toimivat yritykset. Hankkeen aikana kehitetyn teknologian, luokitusalgoritmi sekä RPi-pohjainen järjestelmä, hyödyntäminen tapahtunee mahdollisesti olemassa olevan yrityksen ja lisensoinnin avulla.

Hankkeella oli myös yhteiskunnallisia vaikutuksia siten, että Ympäristöministeriössä otetaan huomioon melun mittauksen tulevassa lainsäädännössä automaatiiset mittausjärjestelmät ja niiden mittaustarkkuuden vaatimukset. Hanke myös tiivisti erityisesti Itä-Suomen yliopiston sisästä yhteistyötä sekä lisäsi laajemmin keskinäisen yhteistyön mahdollisuuksia hankkeen toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: professori Päivi Eriksson, puh. 0400 219482, sposti: paivi.eriksson(at)uef.fi ja projektitutkija Ville-Veikko Piispanen, puh. 040 355 3982, s-posti: ville-veikko.piispanen(at)uef.fi