Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahaston apurahat

Hakuaika: 15.1.2018–16.2.2018

Teollisuusneuvos Heikki Väänäsen rahasto myöntää apurahoja Itä-Suomen yliopistossa tehtävää puuhun liittyvää tieteellistä tutkimusta varten. Apurahoja voidaan myöntää tutkimuksiin, jotka lisäävät tutkimukseen perustuvaa tietoa puusta ja edesauttavat uusien tuotteiden kehittämistä puusta tai edistävät puun käytettävyyttä ja käyttöä ihmiskunnan tarpeisiin.

Vuoden 2018 apurahoja voidaan myöntää näitä tarkoituksia tukevaan perus- tai soveltavaan tutkimukseen seuraavin edellytyksin:

  1. Väitöskirjatutkimukseen myönnetään 20 000 euron suuruinen apuraha.
  2. Väitöskirjatyötä tekeville tutkijoille myönnetään 3 000 – 6 000 euron suuruisia apurahoja.
  3. Lisäksi voidaan myöntää 1 000 – 2 000 euron suuruisia apurahoja pro gradu -työtä varten.

Apurahahakemukseen tulee liittää tutkimussuunnitelma, apurahan käyttösuunnitelma, ohjaajan lausunto ja tutkimusyksikön sitoumus. Apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Matka-apurahoja ei myönnetä. Apurahan saajan tulee raportoida apurahan käytöstä.

Hakemus täytetään osoiteessa: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15479/lomake.html

Apurahat jaetaan Karelia Symposiumissa Kuopiossa 26.4.2018.

Hakuaika alkaa 15.1.2018.

Lisätietoja antaa:

Rahaston toimikunnan jäsen, professori Henrik Heräjärvi
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Metsätieteiden osasto
henrik.herajarvi (a) uef.fi, puh. 050 465 8223

Rahaston toimikunnan sihteeri, johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen
Itä-Suomen yliopisto
Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
arja.hirvonen (a) uef.fi, puh. 044 716 3422