Kasvatussosiologia

Kasvatussosiologian perus- ja aineopinnot perehdyttävät opiskelijan kasvatussosiologian tutkimuskohteeseen sekä kasvatusta, koulutusta ja opetusta koskevan sosiologisen teorianmuodostuksen ja tieteellisen tutkimuksen perusteisiin.

Kasvatussosiologian sivuaineopinnot (perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op) ovat vapaat kaikille kiinnostuneille.

Lisätietoja

amanuenssi Emma Hahl
Futura 382
kasvaik.haku(at)uef.fi
0294 45 2046

amanuenssi Minna Paronen
Metria 248
minna.paronen(at)uef.fi
0294 45 5218