Erityisopettajien koulutuksen maisteriopinnot

Erityisopettajien koulutuksen maisteriopintoihin (120 op) voi hakeutua kasvatustieteen kandidaatti, jolla on tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi joko erityispedagogiikan perus- ja aineopinnot (60 op) tai perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op) ja erityispedagogiikan perusopinnot (60 op).

Erityisopettajan koulutuksen maisteriopinnot pääaineena erityispedagogiikka johtavat kasvatustieteen maisterin tutkintoon ja tuottavat erityisopettajan kelpoisuuden. Mikäli KK-tutkintoon on sisältynyt perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (60 op), erityisopettajan koulutuksen maisteriopinnot tuottavat myös erityisluokanopettajan kelpoisuuden. Maisteriopinnot on mahdollista saada valmiiksi noin kahdessa vuodessa.

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 20.3.-3.4.2019. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Opintopolku-palvelusta.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö