Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO-opinnot) ovat varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen jälkeen suoritettava erikoistumiskoulutus, joka antaa pohjakoulutuksesta riippuen ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Opintoihin valitaan 30 opiskelijaa, joista 20 on hakijaryhmästä a), 5 hakijaryhmästä b) ja enintään 5 Maisterihaku, varhaiskasvatuksen erityisopettaja -hakukohteen hakijaa. Mikäli em. ryhmien aloituspaikkamäärät eivät täyty hyväksyttävissä olevista hakijoista, valitaan aloituspaikoille opiskelijoita toisesta hakijaryhmästä.

 

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. lastentarhanopettajan tutkinto tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan koulutuksessa tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi  varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja)
    tai
  2. vuoden 2005 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 75§) sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (25 op tai 15 ov).

Kohdan a) henkilöt suorittavat erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 60 opintopisteen laajuisina ja kohdan b) henkilöt 85 opintopisteen laajuisina.

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2020-2021 siten, että ne voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2021 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät lukuvuoden aikana kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnallaan.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2020, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Opintojen lähijaksojen alustava aikataulu (PDF) (päivitetään hakuajan alkaessa)

 

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2020 alkaviin opintoihin on 18.3.-1.4.2020.

Tiedot hakumenettelystä ja valintaperusteista löytyvät Opintopolku -palvelusta, jossa myös hakeminen tapahtuu.

Opiskelu kasvatustieteen maisteriksi

Varhaiskasvatuksen opettajat, joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusopinnot.

Haku opintoihin tapahtuu Opintopolku -palvelussa, hakuaika 18.3.-1.4.2020.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö