Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO-opinnot) ovat varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen jälkeen suoritettava erikoistumiskoulutus, joka antaa pohjakoulutuksesta riippuen ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityisopetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja/tai esiopetuksessa.

Opintoihin valitaan kolmekymmentä (30) opiskelijaa. Opintoihin valittavista viisi (5) on varhaiskasvatuksen erityisopettajan maisteriopintoihin hakeneita ja viisi (5) hakijaryhmän b) hakijoita. Mikäli em. ryhmien aloituspaikkamäärät eivät täyty hyväksyttävissä olevista hakijoista, valitaan aloituspaikoille opiskelijoita hakijaryhmästä a).

 

Opintoihin voivat hakeutua henkilöt, joilla on

  1. lastentarhanopettajan tutkinto tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto lastentarhanopettajan koulutuksessa tai kasvatustieteen kandidaatin tutkinto varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa tai kasvatustieteen maisterin tutkinto pääaineena kasvatustiede, erityisesti varhaiskasvatus ja joko tutkintoon sisältyen tai sen lisäksi  varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus (lastentarhanopettaja)
    tai
  2. vuoden 2005 jälkeen suoritettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta (272/2005) 7§) ja siihen sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden (lastentarhanopettaja) antavat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op (Asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 1§) sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (15 ov tai 25 op).

Kohdan a) henkilöt suorittavat erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot 60 opintopisteen laajuisina ja kohdan b) henkilöt 85 opintopisteen laajuisina.

Erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot järjestetään kahden lukukauden aikana vuosina 2019-2020 siten, että ne voi saada valmiiksi kevätlukukauden 2020 päätteeksi. Opinnot järjestetään Joensuun kampuksella, ja ne edellyttävät lukuvuoden aikana kokopäiväistä opiskelua Joensuussa noin 2,5 kuukautta sekä 2 kuukautta kokopäiväistä opetusharjoittelua, jonka voi suorittaa omalla kotipaikkakunnallaan.

Opinnot on aloitettava syksyllä 2019, ja niitä on suoritettava lukuvuoden aikana vähintään 10 op opetusohjelman mukaisesti.

Hakeminen

Hakuaika syksyllä 2019 alkaviin opintoihin on 20.3.-3.4.2019. Tiedot hakumenettelystä ja valinnan perusteista löytyvät Opintopolusta. Sähköinen hakulomake julkaistaan hakuaikana tällä sivulla (http://www.uef.fi/fi/web/kapsy/erityispedagogiikka/erilliset-erityislastentarhaopettajan-opinnot)

 

Sähköinen hakulomake (linkki)

Opintojen lähijaksojen alustava aikataulu (PDF)

 

Opiskelu kasvatustieteen maisteriksi

Varhaiskasvatuksen opettajat (lastentarhanopettajat), joilla on kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, voivat hakeutua suorittamaan kasvatustieteen maisterin tutkintoa (pääaineena erityispedagogiikka). Maisterin tutkintoon sisältyvät erilliset varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuusopinnot. Haku opintoihin tapahtuu Opintopolussa, hakuaika 20.3.-3.4.2019.

Lisätietoja

Opetus-ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö