Kansainväliset verkostot ja kumppanuudet

Itä-Suomen yliopisto toimii useissa kansainvälisissä yliopistoverkostoissa, mm.  Association of Finno-Ugric Universities (AFUU), Campus Europae (EUF-CE), Baltic Sea Region University Network (BSRN) ja International Student Exchange Program(ISEP) -verkostoissa. Yliopisto on myös jäsenenä Nordic Centre at Fudan University (NCF), Nordic Centre in India(NCI) sekä Southern African-Nordic Centre (SANORD) -verkostoissa. Yliopistolla on kumppanuussopimus YK:n ympäristöohjelman UNEP:in kanssa. Lisäksi yliopiston tiedekunnat ja laitokset ovat jäseninä lukuisissa alakohtaisissa yliopistoverkostoissa.

Yliopisto osallistuu aktiivisesti Euroopan unionin (EU), Pohjoismaiden ministerineuvoston ja muiden kansainvälisten järjestöjen tutkimus-, koulutus- ja kehittämisohjelmiin. Yliopisto koordinoi myös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMO:n FIRST-, HEI ICI- ja North-South-South –hankkeita. Opiskelija-, opettaja- ja henkilökuntavaihto ulkomaisten yliopistojen kesken toteutetaan pääasiassa Erasmus+, Nordplus, FIRST ja Campus Europae –ohjelmissa. Opiskelija- ja tutkijavaihto Pohjois-Amerikan yliopistojen kanssa toteutetaan lähinnä ASLA-Fulbright ja ISEP-ohjelmissa. Opiskelijavaihto arktisten alueiden yliopistojen kanssa toteutetaan UArctic-verkoston North2North-ohjelmassa. Lisäksi yliopistolla on lukuisia kahdenvälisiä vaihto-ohjelmia ulkomaisten yliopistojen kanssa.

Yliopistossa opiskelee vuosittain yli 1400 ulkomaista opiskelijaa. Yliopisto tarjoaa ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille laajan valikoiman englanninkielisiä maisteri- ja tohtoriohjelmia; vaihto-opiskelijoille on tarjolla useita englanninkielisiä opintokokonaisuuksia. Itä-Suomen yliopisto kehittää myös rajat ylittävää koulutusta.

Yliopistolla on Nanjingin yliopiston kanssa yhteinen Sino-Finnish Environmental Research Centre (SFERC) -tutkimuskeskus Nanjingissa, Kiinassa. SFERC erikoistuu ympäristötieteiden alan tutkimukseen.