FinUnin SAUDI-projekti

Saudiopettajien täydennyskoulutus on siirtynyt kesän jäljiltä normaalikoululle, jossa 15 opettajaa on aloittanut kolme kuukauden mittaisen tutustumisen koulun toimintaan ja opetusmenetelmiin mentoreiden ohjauksessa. Mentoreina toimii kolme normaalikoulun opettajaa. Koulussa vietetyn ajan lisäksi saudiopettajat opiskelevat yliopistolla koulussa havainnoimiensa käytäntöjen teoreettista taustaa.

Jakso on osa puolen vuoden täydennyskoulutusta, jonka Itä-Suomen, Tampereen ja Turun yliopistot toteuttavat yhteisen koulutusvientiyhtiönsä Finland Universityn kautta 59 saudiarabilaiselle opettajalle.

- Saudiopettajat tutustuvat koulussamme suomalaiseen yleissivistävään kouluun, sen pedagogisiin ratkaisuihin, innovaatioihin ja pedagogiseen kehittämiseen. Samalla he tutustuvat yliopiston koulun toimintamalleihin osana opettajankoulutusta. Heidän mentoreinaan toimivat kokeneet opettajat, joilla on myös tutkijan koulutus, toteaa johtava rehtori Heikki Happonen.

Koulutukseen osallistuvat saudiopettajat vievät Suomessa opitut hyvät käytännöt Saudi-Arabiaan ja osallistuvat näin kotimaansa koulutuksen kehittämiseen. Englanninopettaja Samirah Alrehaili nostaa esiin yhtenä monista hyvistä käytäntöistä Liikkuva koulu -toimintamallin. Hän kertoo saaneensa ideoita siihen, kuinka aktivoida oppilaita liikkumaan ja tauottaa oppitunteja toiminnallisilla menetelmillä. Opinto-ohjaaja Abdullah Alrowaished on kiinnostunut oppimaan, kuinka ohjausta toteutetaan kouluissa, ja miten opettajat osallistuvat ohjaustyöhön. Lisäksi hän hämmästelee oppilaiden motivaatiota ja on kiinnostunut, kuinka heitä ohjataan itsenäiseen toimintaan.

- Oppilaat toimivat koulussa vapaasti ja itsenäisesti. Tämä on hämmästyttävää, kun kyseessä on alakoulu. Koulussa on rauhallista ja oppilaat tietävät, mitä tehdä.

Saudiopettajien koulutus on osa Itä-Suomen yliopiston Finland Universityn kautta toteuttamaa koulutusvientiä. Aikaisemmin kaupungissa on vieraillut opettajia mm. Kiinasta, Namibiasta ja eri puolelta Eurooppaa. Saudiopettajien kanssa tehtävä yhteistyö on meille ensimmäinen kolmen yliopiston yhteisprojekti, jossa eri yliopistojen hyvät käytänteet ja osaaminen tulee hienosti näkyviin, sanoo Mari Argillander. Hanke on osoitus koulutuksen tarjoamasta positiivisesta sysäyksestä Suomen talouskasvulle.

- Koulutus on merkittävä jatko Finland Universityn toteuttamille täydennyskoulutuksille ja vahvistaa asemaamme Persianlahden koulutusmarkkinoilla. Rakennamme Suomen seuraavaa merkittävää vientimenestystä, toteaa Finland Universityn toimitusjohtaja Pekka T. Saavalainen. Finland University neuvottelee parhaillaan Saudi-Arabian opetusministeriön kanssa uudesta, isommasta opettajaryhmästä, joka tulisi koulutukseen Suomeen keväällä 2018.

Lisätietoja:

Heikki Happonen, johtava rehtori, Joensuun normaalikoulu, heikki.happonen@uef.fi

Pirkko Nissinen, koordinaattori, Saudi-projekti, Itä-Suomen yliopisto, pirkko.nissinen@uef.fi