Takaisin

Valo ja fotoniikka säteilivät lukiolaisille

Su 25.2.2018

 

Professori Pasi Vahimaan luento aiheesta ”Fotoniikka - siellä missä valo” jatkoi lukiomme Tieteet tutuksi - luentosarjaa torstaina 22. helmikuuta. Tunnissa eteemme vyörytettiin valon ja fotoniikan moniulotteinen yhteys aina pienistä eliöistä suuriin kosmoksen ilmiöihin; kuulimme muun muassa katkaravun värinäkökyvystä, auringon hiukkasista revontulissa, maapallon energiantuotannosta sekä gravitaatioaalloista. Esitys avasi myös valon suurta yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkkinä Vahimaa käytti kehitysmaan lasta, joka ei voi käydä koulua, koska valoa ei ole riittävästi kotiläksyjen tekoon. Tämä estää opiskelun kautta etenemisen vaikkapa omaa kotikylää hyödyttävään ammattiin. Jos lapsen pulma ratkaistaisiin, se saattaisi auttaa tulevaisuudessa koko yhteisöä. Yksinkertainen esimerkki avasi Itä-Suomen yliopiston fotoniikan instituutin keskeisen sloganin: ”Light for the Benefit of Mankind”. 

 

Professori Pasi Vahimaan mukaan tieteen tekeminen on laaja-alaista osaamista.

Luennolla saimme myös häivähdyksen fotoniikan viime aikaisista innovaatioista niin sanotun lisätyn todellisuuden alueella. Vahimaa oli tuonut HoloLenssit mukanaan, ja yleisö jonotti päästäkseen kokeilemaan laitetta. HoloLenssit päässään saattoi kulkea auditorion permantoa ja tarkastella laseista näkyvää, tilaan lisättyä kolmiulotteista avaruussukkulaa, pientä koiraa tai maapalloa eri puolilta. Lisätty todellisuus avaa valtavasti tulevaisuuden sovellusmahdollisuuksia, joita löytyy muualtakin kuin peliteollisuudesta, esimerkiksi lääketieteestä.

 

Tieteen tekeminen on laaja-alaista osaamista. Vahimaan esityksestä välittyikin syvä ymmärrys siitä, miten esimerkiksi fotoniikassa tarvitaan monenlaisia taitoja: toisaalta pitää olla vankkaa perusosaamista matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa, toisaalta tärkein oppiaine on äidinkieli, jolla tutkimusten tulokset sanallistetaan asianmukaiseksi tutkimusraportiksi. Tieteilijälle on hyötyä myös kyvystä esiintyä ja avata tutkimusten tuloksia erilaisille yleisöille, myös usealla eri kielellä. Jopa yliopistomme fotoniikan instituutin maisterikoulutusohjelma on englanninkielinen siksi, että fotoniikan tutkimus on kansainvälistä työtä ja suurin osa opiskelijoista on ulkomailta. Vahimaa iloitseekin erityisesti tulevien fotoniikan ammattilaisten opettamisesta, minkä hän näkee professorin työnsä toiseksi keskeiseksi tehtäväksi tutkimustyön lisäksi.

 

Alun perinkin pohjoiskarjalaisena, yliopistomme kasvattina Pasi Vahimaa inspiroi esityksellään norssin lukiolaisia omien tulevaisuuden valintojensa edessä. Mikäli fotoniikka kiinnostaa, yliopistomme tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet koulutukseen aina kansainväliseen huippututkimukseen saakka. Onpa moni kaupallisen puolen kehittelijäkin, esimerkiksi Microsoftilla, Vahimaan entisiä opiskelijoita. 

 

Kiitokset professori Pasi Vahimaalle inspiroivasta luennosta, joka herätti heti ainakin fysiikan opettajissa ajatuksia mahdollisista yhteistyökuvioista fotoniikan laitoksen ja vaikkapa sen Sm4rtLabin kanssa.

 

Teksti: Heli Samela

Kuva: Jaana Tanskanen