Takaisin

Tieteet tutuksi -luennot jatkuvat

Ma 23.10.2017

Norssin lukion Tieteet tutuksi -luennot jatkuvat keskiviikkona 25. lokakuuta kello 13.05 koulumme auditoriossa. Luennon pitää Itä-Suomen yliopiston englannin kielen professori Mikko Laitinen aiheesta Koska some, kielentutkimus tänään.

Syksyn ensimmäisen luennon piti johtamisen professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta. Hän saapui Norssille puhumaan tieteen luonteesta ja tutkimuksen tekemisestä kauppatieteissä ja muillakin tieteenaloilla. Tieteet tutuksi on luentosarja, jossa tutustutaan tieteeseen ja tutkimukseen eri alojen asiantuntijoiden johdolla. Luennot järjestetään joka jaksossa koulun auditoriossa, ja halutessaan opiskelijat voivat suorittaa tieteisiin tutustumisesta myös kurssin.

Puusa avasi luennossaan tieteellisen tutkimuksen prosessia ja siihen liittyviä tärkeitä kysymyksiä. Hän muun muassa valotti erilaisten lähestymistapojen, kuten laadullisen ja määrällisen tutkimuksen, keskeisiä eroja niiden lähtökohdissa ja menetelmissä. Aiheena olivat luonnollisesti myös kauppatieteiden tutkimuskohteet ja Puusan oma työ alan parissa. Tieteet tutuksi -luennot ovatkin hieno mahdollisuus tutustua eri tieteenaloihin ja siihen, kuinka tieteellistä tietoa tuotetaan! Kaikki luennot löytyvät myös videoina koulun nettisivuilta.

Kata Ponkilainen

Kirjoittaja on Norssin abiturientti.