Takaisin

Kuvataiteen lukiodiplomeja valmistui tänäkin vuonna useampia

Ma 15.5.2017

 

Normaalikoululla on tänäkin vuonna suoritettu kuvataiteen lukiodiplomeita. Taito- ja taideaineiden lukiodiplomit ovat kädentaitoja vaativien oppiaineiden vastine perinteisille ylioppilaskirjoituksille. Norssilaiset voivat suorittaa diplomin kuvataiteen lisäksi musiikissa, liikunnassa, kotitaloudessa ja käsitöissä.

 

 

Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu yhdestä suuremmasta työstä ja siihen liitettävästä portfoliosta. Diplomin suorittamiseen tarvitaan neljä pohjakurssia, ja sen suorittajalle on luvassa virallinen todistus taidoistaan aineessa. Tänä vuonna diplomitöitä tehtiin neljä kappaletta, joiden toteutustavat vaihtelivat valokuvauksesta vesiväreihin ja animaatioihin.

 

Minulle diplomin tekeminen ja suunnittelu oli pitkä ja tietyllä tavoin vaativakin prosessi. Työn aihetta ei saa valita, itse vaan se poimitaan kuudesta vuosittain vaihtuvasta tehtävänannosta, jotka ovat samat kaikille Suomen lukiolaisille.

 

Aiheet liittyvät yleensä suuriin kokonaisuuksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin, joita diplomin tekijän on osattava työssään käsitellä – onhan kyseessä kypsyyskoe. Tänä vuonna työstettävinä olivat muun muassa kansalliseen identiteettiin ja uutiskuvien totuusarvoon liittyvät teemat.

 

Tehtävää vaikeuttaa myös se, ettei opettajalta saa kysyä neuvoja tai palautetta työskentelyn aikana. Työ tulee suorittaa itsenäisesti ja omien taitojen varassa. 

Diplomia tehdessä korostuvat erityisesti suunnittelun ja johdonmukaisen lähestymistavan tärkeys. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja niin se on tässäkin tapauksessa. 

 

Rajoja saa rikkoa ja toteutustapoja yhdistellä, mutta kokonaisuus on silti pidettävä loogisena ja tehtävänannon mukaisena. Välillä on myös pakko improvisoida ja palata taaksepäin, kun portfolion pohjana toimiva blogialusta kaatuu tai omin käsin kehitetyissä kuvissa näkyy pelkkää mustaa.

 

Lopulta diplomista tuskin tulee täysin etukäteen tehtyjen suunnitelmien mukainen, sillä jokainen teos elää ja muuttuu työskentelyprosessin mukana. 

Loppujen lopuksi kuvataiteen diplomista jäi kuitenkin ylpeä ja iloinen olo. 

 

Piirtämistä ja maalaamista pitkään harrastaneena diplomin tekeminen oli minulle looginen päätös kuvataiteen opinnoilleni, enkä näe yhtään syytä sille, miksi sitä ei suorittaisi, jos löytää itsestään vähääkään kiinnostusta visuaalista alaa kohtaan.  Tänä vuonna suoritetut lukiodiplomit ovat esillä Tuvassa.

 

Teksti: Sonja Kuokka (3.D)

Kuvat: Jaana Tanskanen