Kulttuuriantropologia

Tutki vieraita kulttuureja, hämmästele kulttuurin monimuotoisuutta ja tutustu oman kulttuurin erityisiin ilmiöihin

Kulttuuriantropologia on vertailevaa kulttuurien tutkimusta: se tutkii tapoja, joilla ihmiset eri kulttuureissa hahmottavat maailmaa ja järjestävät yhteisöllisen elämänsä.

Antropologian opinnot antavat valmiuksia muiden kulttuurien ajattelu- ja toimintatapojen ymmärtämiseen sekä oman kulttuurin ja sen osa- ja alakulttuurien tarkasteluun monikulttuurisuuden näkökulmasta.

Koulutamme kulttuuriantropologian ammattilaisia vaativiin asiantuntijatehtäviin. Oppiaineen opiskelijat ovat työllistyneet esimerkiksi valtion ja kunnan kulttuurihallintoon, toimittajiksi, tutkijoiksi, kulttuurialojen yrityksiin sekä kolmannen sektorin tehtäviin, esimerkiksi projekteihin tai järjestöjen tiedottajiksi.

Kulttuurien tulkitsijaksi

Perusopintovaiheessa perehdyt kulttuuriantropologian perusteisiin ja kulttuurin monimuotoisuuteen. Aineopintojen aikana kulttuuriantropologinen asiantuntemuksesi syvenee. Voit suunnata opintojasi itseäsi kiinnostaviin kulttuurin ilmiöihin tai oppialan virtauksiin.

Maisterintutkintoon kuuluvat syventävät opinnot suoritetaan kulttuurintutkimuksen syventävinä opintoina, erikoistumisalana kulttuuriantropologia. Syventävissä opinnoissa kulttuurintutkimuksen yhteiset opinnot ja kulttuuriantropologian erikoistumisopinnot rakentavat yhdessä tieteellistä pätevyyttä ja ammatillista osaamista. Syventäviin opintoihin kuuluu myös työelämäopintoja, joissa harjoittelet käytännön asiantuntijuutta ja solmit yhteyksiä työmarkkinoille.

Näin haet opiskelemaan kulttuuriantropologiaa

Hae kulttuuriantropologian opiskelijaksi yhteishaussa hakukohteessa kulttuurintutkimuksen koulutusohjelma.

Kulttuuriantropologia on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin sivuaine. Lisätietoja saat Sivuaineopinnot-sivulta löytyvästä Sivuaineopintojen hakuoppaasta.

Kulttuuriantropologia voi olla pääaine humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnossa (HuK). Maisterin tutkintoon (FM) kuuluvissa syventävissä opinnoissa sitä voi opiskella kulttuurintutkimus-oppiaineen erikoistumisalana.

Yhteystiedot

Opetus- ja tutkimushenkilöstö
Hallinto- ja toimistohenkilöstö