Welfare, Health and Management -tohtoriohjelma

Welfare, Health and Management (WELMA) -tohtoriohjelma on Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden sekä filosofisen tiedekunnan yhteinen monialainen ja monitieteinen tohtoriohjelma. Se linkittyy Itä-Suomen yliopiston strategiassa yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan nouseviin tutkimusaloihin. Erityispainotuksina tohtoriohjelmassa ovat hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon edellytysten, rakenteiden ja prosessien tutkimus, hyvinvoinnin murtumat sekä hoidon ja palveluiden vaikuttavuus sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tohtoriohjelman tavoitteena on tuottaa hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveydenhuollon tutkijoita ja asiantuntijoita sekä vahvistaa erityisalueidensa teoreettista, metodologista ja tieteenfilosofista perustaa.

Seuraava hakuaika WELMA-tohtoriohjelmaan päättyy 31.10.2019. Hakemus tulee olla tuolloin tallennettuna Opintopolkuun. Tarkemmat tiedot hakemisesta: Hakeminen.