Oikeustieteiden tohtoriohjelma

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tarjoaa korkeatasoisen ja monitieteisesti painottuneen tutkijakoulutuksen, joka valmistaa jatko-opiskelijoita niin akateemiselle tutkijanuralle kuin laajemminkin työelämän oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Oikeustieteen tohtoriohjelmassa voi jatkotutkintona suorittaa oikeustieteen tohtorin (OTT) ja filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Oikeustieteiden laitoksen tutkimukselliset painopistealueet ovat ilmasto-, energia- ja ympäristöoikeus; empiirinen oikeustutkimus; sekä hyvinvointikysymyksiin suuntautuva oikeudellinen tutkimus. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa voi painopistealueiden ohella suorittaa jatkotutkinnon muiltakin oikeudenaloilta, kuten esimerkiksi rikosoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja varallisuusoikeudesta.

Tiedottaminen

Oikeustieteiden tohtoriohjelma tiedottaa ajankohtaisista jatko-opiskelua koskevista asioista Yammerissa. Yammerista viestit voi tilata myös omaan sähköpostiin.

Ohjeet Yammeriin liittymiseen

Ajankohtaista

Oikeustieteiden laitoksen jatko-opintoseminaari 2019

Laitoksen oma jatko-opiskelijoille suunnattu seminaari järjestetään tänä vuonna 22.-24.5. Joensuun kampuksella.

Tänä vuonna seminaari on kaksiosainen: 1) seminaari jatko-opiskelijoille ja 2) Valtakunnallinen empiirisen oikeustutkimuksen tutkijatapaaminen. Opiskelija voi itse valita, osallistuuko molempiin osiin vai vain toiseen. Kummassakin osassa on yleishyödylliset ja kiinnostavat yleisalustukset, joten kannustamme osallistumaan molempiin riippumatta siitä, milloin esittelee omaa työtään.  Tervetuloa!
Lisätietoja, ilmoittautuminen ja seminaarin ohjelma

UEF Tohtorinkoulutuspaikat

Haettavana nuoremman tutkijan tehtäviä (tohtorinkoulutuspaikkoja oikeustieteiden tohtoriohjelmaan. Oikeustieteiden tohtoriohjelmassa työskentelevän nuoremman tutkijan (tohtorikoulutettavan) pääasiallisena tehtävänä on väitöskirjatutkimuksen tekeminen hyväksytyn tutkimussuunnitelman mukaisesti. Hakuaika päättyy 8.5.2019. Hakukuulutus ja linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat