Opinnot

Jatkotutkinnon rakenne

Kasvatustieteiden tohtoriohjelmassa suoritettavat lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavat opinnot rakentuvat lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan lisäksi vaadittavista yleisistä valmiustaito-opinnoista (10 op) sekä tieteen- ja tutkimusalan opinnoista (40 op).

Tarkemmat tiedot tohtoriohjelman opintoihin sisältyvistä kursseita löytyy WebOodista tohtoriohjelman oppaasta:
Kasvatustieteiden tohtoriohjelma, 2019 - 2020

Opinnot filosofisessa tiedekunnassa tutkintoa suorittaville: yhteensä 50 opintopistettä

  Laajuus
2013100 YLEISET VALMIUSTAITO-OPINNOT 10 op

Tieteenfilosofia ja etiikka

1145003 Tutkimusetiikan perusteet / Research Ethics, 1 - 2 op (UEF tohtorikoulu) 
Huom! Tutkimusetiikan perusteet -kurssi on pakollinen kaikille jatko-opiskelijoille.

1145004 Tutkimuksen metodologia ja historia, 1.5 - 3 op (UEF tohtorikoulu)
2013111 Tutkimustyön tieteenfilosofiset perusteet 1, 2 op
2013112 Tutkimustyön tieteenfilosofiset perusteet 2, 2 op

3 op

Tieteellinen kirjoittaminen

8010052 Tieteellinen kirjoittaminen jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8010064 English for Doctoral Students, 4 op (Kielikeskus)
2013113 Kansainvälisen artikkelin kirjoittaminen ja julkaiseminen, 2 op
8015011 English Academic Writing Skills for Students of MDP in Early Language Education for Intercultural Communication, 4 - 5 op
tai muu tieteelllisen kirjoittamisen opintojakso sopimuksen mukaan

2 - 4 op

Akateemiset ja muut työelämätaidot (2013151

Esiintyminen akateemisissa tilaisuuksissa 
Akateemiset opetus- ja muut asiantuntijatehtävät tai muut työelämätaidot
8010053 Puheviestintä jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8010061 Conference English, 3 - 5 op (Kielikeskus)
8010051 Mediaviestintä jatkokoulutettaville, 2 op (Kielikeskus)
8022020 Tutkimuksen tiedonhaku ja -hallinta, 2 op (Kirjasto)
1145018 Tohtoriopinnot, ura ja verkostoituminen, 1 op (UEF tohtorikoulu)
1145006 Research Project Management, 2 op (UEF tohtorikoulu)
tai muu soveltuva kurssi sopimuksen mukaan

3 - 5 op
2013200 TIETEEN- JA TUTKIMUSALAN OPINNOT 40 op

Tutkimusmetodit

2013235 Haastatteluaineiston hankinta ja analysointi 2 op
2013232 Laadullisen aineiston analyysi Atlas-ti ohjelmalla, 1 op
2011112 Qualitative research methods and methodology for doctoral students , 5 op
5012012 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät jatko-opiskelijoille, 5 op
5010107K Tilastollisten menetelmien työpaja jatko-opiskelijoille, 5 op
5010108 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 2, 2 - 5 op
2011113 Kvantitatiivisten menetelmien kurssi jatko-opiskelijoille, 5 op
2013231 Mixed methods -tutkimus jatko-opiskelijoille, 3 op
2013236 Mplus-ohjelman ja rakenneyhtälömallien peruskurssi, 3 op
2013238 Mplus-jatkokurssi, 3 op
2011116 Conducting human behavioural intervention studies, 2 op
tai muu tieteellisen tutkimusmetodin opintojakso sopimuksen mukaan
5 op

Seminaarit

Seminaareja on suoritettava jatko-opintojen aikana yhteensä 10 op. Jatko-opiskelija osallistuu useampaan eri seminaariryhmään. Hänen tulee esitellä tutkimustaan seminaareissa vähintään neljä tai viisi kertaa jatko-opintojensa aikana, ja lisäksi osallistua aktiivisesti muuhun seminaarityöskentelyyn. 

2013213 Kasvatustieteiden tohtoriohjelman seminaari, 2 - 4 op. Seminaari on suoritettava vähintään kaksi kertaa opintojen aikana
2013217 Oppiaineen tai tutkimushankkeen seminaari, 2 - 6 op
2013218 Osastokohtainen jatko-opintoseminaari (SKOPE) , 2 - 6 op. Pakollinen SKOPEn jatko-opiskelijoille

10 op
Muita tieteenalakohtaisia jatko-opintoja ja/tai jatkotutkimusta tukevia pääaineen tai sivuaineen opintoja (2013281)
Sovitaan pääohjaajan kanssa ja kirjataan opintosuunnitelmaan
25 op

 

Maisterista suoraan tohtoriksi etenevän on suositeltavaa suorittaa yleiset valmiustaito-opinnot ja tieteen- ja tutkimusalan opinnot ennen väitöskirjan jättämistä esitarkastukseen. Soveltuvan lisensiaatin tutkinnon suorittaneelta ei vaadita tohtorin tutkinnon suorittamiseen muita opintoja kuin väitöskirja. 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opiskelijat noudattavat oman tiedekuntansa tutkintovaatimuksia. 

Pääaineen, tohtoriohjelman tai tiedekunnan vaihtaminen

Jos pääaineen tai tohtoriohjelman muutos edellyttää tiedekunnan vaihdosta, on opiskelijan tehtävä uusi jatko-opinto-oikeushakemus tohtoriohjelman hakuohjeita ja hakuaikoja noudattaen.

Jos jatko-opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelman sisällä pääainetta tai tavoitetutkintoa, hän voi hakea opinto-oikeuden muutosta erillisellä lomakkeella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään uusi tutkimussuunnitelma, ohjaajien sitoumukset ja todistukset aiemmista opinnoista. Hakemuksen yhteydessä tarkistetaan, täyttääkö hakija kyseisen tieteenalan valintaperusteet. Uusi opinto-oikeus myönnetään dekaanin päätöksellä ja samalla päätöksellä lakkautetaan vanha opinto-oikeus. Tohtoriohjelman hakuaikoja ei tarvitse noudattaa.

Jos opiskelija haluaa vaihtaa tohtoriohjelmaa, mutta tiedekunta ja pääaine eivät vaihdu, riittää vaihdokseen pääohjaajan ja uuden tohtoriohjelman johtajan puolto.