Kurssit 2018-2019

Opintojaksojen aikataulut löytyvät WebOodista ja lukarista. Opintojaksoille ja tentteihin ilmoittaudutaan WebOodin kautta.

Periodit 1 = 3.9 – 26.10, 2 = 29.10 – 18.12, 3 = 7.1. – 15.3, 4 = 18.3 – 24.5

Jos kurssin nimi on suomeksi, kurssi luennoidaan suomeksi. Jos kurssin nimi englanniksi, kurssi luennoidaan englanniksi.

Opetustapa
pk = opetetaan paikallisesti
vv = videoluennot verkossa
kv = videoidaan Kuopiosta Joensuuhun
jv = videoidaan Joensuusta Kuopioon
ve = verkkokurssi

Tähdellä (*) merkityt toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen ICT-koulutuspolkuun osallistuvien ammattikorkeakoulujen (Karelia, Savonia) kanssa.

 

Tietojenkäsittelytieteen yleisopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 

1131000

Orientaatio yliopisto-opiskeluun (ORI)

1 op

pk

1

(I)

           
3621110 Hops-tietojenkäsittelytiede (LuK) (HOPL) 2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Markku Tukiainen, Matti Tedre, Markku Hauta-Kasari        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621112 Hops-tietojenkäsittelytiede (FM) (HOPF) 1 op pk 1-4 (MSc)
  J: Pasi Fränti        
  K: Erkki Pesonen, Paavo Pakoma        
           
3621218 Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena 2 op pk 2-4 (I)
 

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621250 Johdatus tietojenkäsittelyyn (JTK) * 5 op pk 1 (I)
  J: Matti Tedre        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621251 Ohjelmointi I - Ohjelmoinnin perusteet (OHI) * 5 op pk 1 (I)
  J: Eero Mönkkönen Karelia amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Sami Lahti Savonia amk, Erkki Pesonen        
           
3621255 Tiedonhallinta ja SQL (THA) * 5 op pk 3 (I)
  J: Mikko Anttonen amk        
  K: Keijo Kuosmanen amk, Matti Nykänen        
           
3621253 Tietokonejärjestelmät (TKJ) * 5 op pk 2 (I)
  J: Roman Bednarik        
  K: Katja Pietiäinen        
           
3621252 Ohjelmointi II - Käyttöliitttymäohjelmointi (OHII) * 5 op pk 2 (I)
  J: Eero Mönkkönen amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Jukka Kinnunen amk,  Erkki Pesonen        
           

Tietojenkäsittelytieteen aineopinnot

op
opetus
periodi
vuosi
3621414 Tietorakenteet ja algoritmit I (TRAI) * 5 op pk 1 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Matti Nykänen        
           
3621427 Ohjelmistotuotanto I (OTI) * 5op jv 4 (II)
  J: Eero Mönkkönen amk, Markku Tukiainen        
  K: Jukka Kinnunen amk,  Virpi Hotti        
           
3621391 Aineopintojen seminaari (AOS) 2 op pk 1-2 (III)
  K: Virpi Hotti        
  J: Markku Tukiainen        
           
3621410 Diskreetit rakenteet (DSR) * 5 op - 2 (I)
  J: Erkki Pesonen, Ville Vestman        
  K: Erkki Pesonen        
           
3621415 Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät (HSJ) * 4 op jv 4 (II)
  K: Simo Juvaste        
  J: Simo Juvaste        
           
3621321 Projektityö (PRJ) (Kuopio) 8 op pk 2-4 (III)
  K: Erkki Pesonen        
           
3621423 Laskennan perusmallit (LAP) * 3 op kv 3 (II)
  K: Matti Nykänen        
  J: Matti Nykänen,  Simo Juvaste        
           
3621412 Ohjelmointi III - Olio-ohjelmointi (OHIII) * 5op pk 3 (I)
  J: Eero Mönkkönen amk, Ilkka Jormanainen        
  K: Jukka Kinnunen amk, Erkki Pesonen        
           
3621413 Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia (IVT) * 5 op ve 4 (I)
  Ilkka Jormanainen        
           
3621416 Ohjelmistotuotanto II (OTII) * 10 op pk 3-4 (I)
  K: Keijo Kuosmanen amk, Virpi Hotti        
  J: Eero Mönkkönen amk, Markku Tukiainen        
           
3621424 Tietorakenteet ja algoritmit II (TRAII) * 4 op pk 2 (II)
  J: Simo Juvaste        
  K: Matti Nykänen        
           
3621417 Web-ohjelmointi (WOH) * 5 op ve(J), pk(K) 1 (II)
  J: Jaakko Vanhala amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Erkki Pesonen        
           
3621418 Johdatus tietoturvaan (JTI) * 5 op ve 3 (II)
  Eero Väisänen amk, Pekka Toivanen        
           
           

Valinnaiset aineopinnot

op

opetus

periodi

vuosi

3621344 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (ILY) 5 op pk 2 (II-III)
  J: Teppo Tarnanen amk, Markku Tukiainen        
  K: Laila Uronen amk, Virpi Hotti        
           
3621426 Web-ohjelmoinnin harjoitustyö (WHT) 5 op ve(J), pk(K) 2 (II-III)
  J: Jaakko Vanhala amk, Simo Juvaste        
  K: Jussi Koistinen amk, Simo Juvaste        
           
3621419 Web- ja mobiilikäyttöliittymät (WMK) 5 op ve 3 (II-III)
  Sanna Kukkasniemi amk, Ilkka Jormanainen        
           
3621325 Android-ohjelmoinnin perusteet 4 op ve 3-4 (II-III)
  Erkki Pesonen        
           
3621430 Tietojärjestelmän suunnittelu (TJS) 4 op vv 4 (II-III)
  J: Virpi Hotti      
  K: Virpi Hotti        
           
3621431 Johdatus algoritmiseen data-analyysiin (JAD) 4 op kv 1 (III)
  Pauli Miettinen        
           
3621329 Liiketoimintakeskeinen data-analytiikka (LID) 4 op 2xpk 1 (II-III)
  Virpi Hotti        
           
3621429 Digitaalisten oppimisympäristöjen toteutusteknologiat (DOT) 4 op jv 3 (II-III)
  Ilkka Jormanainen        
           
3621335 Laskennallinen älykkyys (LAI) 4 op kv 4 (II-III)
  Pekka Toivanen        
           
3621342 Aineopintojen harjoitustyö 2-5 op   1-4 (II-III)
  (Project in BSc Studies in Computer Science)        
           
3621333 Aineopintojen harjoittelu 5-8 op   1-4 (II-III)
  (Practical Trqaining in BSc)        
           
3621320 Ohjelmistotuotantoprosessi 4 op kv 1 (II-III)
  (Software Engineering Process)        
  Katja Pietiäinen        
           
3621433 Johdatus arkkitehtuurisuunnitteluun ohjelmistotuotannossa 4+1 op kv 4 (III)
  (Introduction to Architectural Design in Software Engineering)        
  Katja Pietiäinen        

Tietojenkäsittelytieteen syventävät opinnot

op
 
opetus
 
periodi
 
vuosi
 
3621511 Design and Analysis of Algorithms (ASA) 6 op jv 1 (MSc)
  (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)        
  J: Pasi Fränti        
  K: Pasi Fränti        
           
3621512 Software Engineering (OHT)   6 op jv 2 (MSc)
  (Ohjelmistotuotanto)        
  J: Markku Tukiainen        
  K: Markku Tukiainen        
           
3621513 Research Methods in Computer Science (TUM)    6 op ve, jv 4 (MSc)
  (Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät)        
  Virpi Hotti        
           
3621517 Pattern Recognition (HAT) 6 op jv 4 (MSc)
  (Hahmontunnistus)        
  Xiaozhi Gao, Ville Vestman        
           
3621675 Deep Learning 6 op kv 1 (MSc)
  (Syväoppiminen)        
  Xiaozhi Gao        
           
3621591 FM-seminaari 2 op kv 1-4 (MSc)
  Erkki Pesonen        
           
           

Valinnaiset syventävät opintojaksot

op opetus periodi vuosi
3621520 Computational Color (LAV)  5 op pk 1 (MSc)
  (Laskennallinen väri), vain Joensuussa        
  J: Rizwan Ahmed Khan        
           
3621679 Industrial Project (COSI)   (IPR) 5 op jv 1-2 (COSI)
   (COSI-teollisuusprojekti), vain Joensuussa        
  Markku Hauta-Kasari        
           
3621523 State-of-Art Technologies in Edecation (MOP) 5 op jv 1 (MSc)
  (Modernin opetusteknologian perusteet)        
  Markku Tukiainen        
           
3621555 Color Science Laboratory (CSL) 5 op pk 2 (COSI)
  (Väriopin harjoitustyö), vain Joensuussa        
  J: Markku Hauta-Kasari        
           
3621518 Machine Vision (KON) 5 op kv 2 (MSc)
  (Konenäkö)        
  Pekka Toivanen        
           
3621547 Location-aware mobile applications development (LAMAD) 5 op jv 2 (MSc)
  (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys)        
  Radu Mariescu-Istodor        
           
36216680 Algorithmic Data Analysis (ADA) 5 op kv 4 (MSc)
  (Algoritminen data-analyysi)        
  Esther Galbrun        
           
3621521 Technologies for Education and Development (KOT) 5 op jv 3 (MSc)
  (Kehitys- ja opetusteknologia)        
  Matti Tedre        
           
3621681 Matrix Decompositions in Data Analysis (MDA) 5 op kv 3 (MSc)
  (Matriisihajotelmat data-analyysissä)        
  Pauli Miettinen        
           
3621597 Location-aware Machine Intelligence (LAMI) 5 op jv 3 (MSc)
  (Paikkatietoinen koneäly)        
  Radu Mariescu-Istodor        
           
3621587 Eye Tracking (EYE) 5 op ve 4 (MSc)
  ( Katseenseuranta)        
  Roman Bednarik        
           
3621686 Advanced Topics in Machine Learning (ML++) 3-5 op pk 3-4 (MSc)
  (Koneoppimisen erikoiskurssi) vain Joensuussa        
  Pasi Fränti        

Tilastotieteen opetus 2018-2019

       
Alla on tilastotieteen oppiaineessa tarjottava opetus lukuvuonna 2018-2019. Videoitavat kurssit voi suorittaa molemmilla kampuksilla, mutta opettaja on fyysisesti läsnä merkityssä opetuspaikassa. Tarkemmat kurssikuvaukset, ilmoittautuminen ja opetuksen ajankohdat ja löytyvät WebOodista.
 
    op opetus periodi vuosi
3622323 Introduction to Statistical Inference 2 5 op jv 1 (II-III)
  (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622230  Tilastotieteen johdantokurssi (TJK) 5op pk 1 (I)
  Esko Valtonen        
           
3622350 Analysis of Grouped Data (RAA) 5 op ve 1 (II-III)
  Ryhmittyneiden aineistojen analyysi        
  Lauri Mehtätalo        
           
3622347 Bayesian Inference 1 (BAY1) 2-4 op jv 2 (II-III)
  (Bayes-päättely 1)        
  Ville Hautamäki        
           
3622111 Basic statistics in English 5 op ve 2 (I)
  (Tilastotieteen perusteet englanniksi)        
  Mika Hujo        
           
3622217 Perusopintojen harjoitustyö (tilastotiede) 1-2 op pk 1-4 (I-III)
  J: Esko Valtonen        
  K: Mika Hujo        
           
3622224 SPSS-verkkokurssi 1 op ve 1-4 (I-III)
  (SPSS Online Course)        
  Esko Valtonen        
           
3622223 R-kieli 2 op ve 1-4 (I-III)
  (Basic Course in R)        
  Mika Hujo        
           
3622231 Tilastotieteen peruskurssi (TPK) 3-5 op vv, pk 3 (I-II)
  K: Mika Hujo        
  J: Esko Valtonen        
           
3622212 Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät (TPEM) 2-5 op jv 3 (II-III)
  Esko Valtonen        
           
3622348 Bayesian Inference 2 (BAY2) 5 op jv 3 (II-III)
  (Bayes-päättely 2)        
  Ville Hautamäki        
           
3622213 Regressiotekniikat 4 op jv 4 (I-III)
  Esko Valtonen        
           
3622349 Spatial statistic (SPT) 5 op jv 4 (II-III)
  (Spatiaalinen tilastotiede)        
  Ville Hautamäki        
           

Kieli- ja viestintä-opinnot tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille

Kieli- ja viestintäopinnot

op

toteutus

periodi

vuosi

8013451

English Academic Reading and Study Skills (EARS)

2 op

pk

4

(I)

8012451

Ruotsia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (RUO)

3 op

pk

3-4

(II)

8026020

Tietojenkäsittelytieteen tiedonhaku

1 op

ve

1-4

(II-III)

8011451

Kirjoitusviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (KIVI)

2 op

pk

K: 1-2

 

(III)

8011475

Puheviestintää tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (PUVI) (Kuopio)

2 op

pk

K:1-2

(III)

8011449

Puheviestintää luonnontieteiden ja metsätieteiden opiskelijoille (PUVI) (Joensuu)

2 op

pk

J:1-2

(III)

8013300

Advanced Course in English Academic and Professional Communication (EAPC) (Kuopio)

2 op

pk

K: 3-4

(IV)

8013328

Advanced Course in English Academic and Professional Communication for Students of Natural Science and Forestry  (EAPC) (Joensuu)

2 op

pk

J: 3-4

(IV)