Kuopion kuulustelut / Exams in Kuopio

KK = Kurssikuulustelu, course exam
UT = Uusintakuulustelu, course exam re-take
VK = Välikoe, mid-term exam
YK = Yleinen kuulustelu, general exam

Huom. tenttitilaisuuksiin liittyvät kysymykset kansliaan tai tentin vastuuvalvojalle

 

Lokakuu / October  2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 19.10, klo 12-16, CA101

 

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin KK

 

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14

klo 14-16 Erkki Pesonen

   
ke 24.10, klo 9-12, B2002 Ohjelmointi I KK, ryhmä 1  
ke 24.10, klo 13-16, B2002 Ohjelmointi I KK, ryhmä 2  

pe 26.10, klo 12-16, CA101

 

 

klo 12-15

Deep Learning (Syväoppiminen) KK

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) KK

Ohjelmistotuotantoprosessi KK

Johdatus tietojenkäsittelyyn KK (3 h)

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Laura Toivanen

         
     
         

Marraskuu / November  2018

 
 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    

pe 02.11, klo 12-16,

klo 12-15

CA101

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) KK

Tietorakenteet ja algoritmit I KK (3 h)

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 14-16 Paavo Pakoma

   
ti 13.11, klo 12-16, SN100

Tilastotieteen johdantokurssi KK

Analysis of grouped data (Ryhmittyneiden aineistojen analyysi) KK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 12-14 Janina Karhunen, Sasu Tuunanen

klo 14-16 Ville Eronen

pe 16.11, klo 12-16, CA101

Johdatus algoritmiseen data-analyysiin UT

Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2) UT

 

klo 12-14 Mika Hujo

klo 14-16 Laura Toivanen

   
pe 16.11, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)
 • Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia
 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametriset menetelmät
 • Usability Engineering (Käytettävyystekniikat)

 

kuten yllä, as above    
ma 19.11, klo 15-18 Ohjelmointi I UT1  
ti 20.11, klo 12-14, SN200 Diskreetit rakenteet VK1

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 12-14 Sasu Tuunanen

pe 23.11, klo 12-16, MD100

 

 

klo 12-15

Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi) UT

Deep Learning (Syväoppiminen) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT

Johdatus tietojenkäsittelyyn UT (3 h)

Tietorakenteet ja algoritmit I UT (3 h)

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14

klo 14-16 Laura Toivanen

   
pe 23.11, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Regressiotekniikat
 • Regression Analysis 2 (Regressioanalyysi 2)
 • Computational Intelligence II (Laskennallinen älykkyys II)
 • Tietorakenteet ja algoritmit I
kuten yllä, as above    
     
     

Joulukuu / December   2018

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners    
pe 14.12, klo 12-15, Moodle Tietokonejärjestelmät KK  
pe 14.12, klo 12-16, CA101

Tietorakenteet ja algoritmit II KK

Software Engineering (Ohjelmistotuotanto) KK

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 14-16 Matti Nykänen

   
ma 17.12, klo 12-16, SN100

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) KK

Analysis of grouped data (Ryhmittyneiden aineistojen analyysi) UT

Tilastotieteen johdantokurssi UT

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Ville Eronen

klo 14-16 Maiju Karjalainen

   
ma 17.12, klo 9-12 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (amk) KK  
ti 18.12, klo 12-16, CA101

Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi) KK

Diskreetit rakenteet KK

Diskreetit rakenteet VK2 (klo 12-14)

Machine Vision (Konenäkö) KK

 

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Sasu Tuunanen

klo 14-16 Laura Toivanen

   

Tammikuu / January   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
ma 07.01, klo 15-18 Ohjelmointi I UT2  
ma 14.01, klo 15-18 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (amk) UT1  

Helmikuu / February   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 01.02, klo 12-16, CA101

Tietorakenteet ja algoritmit II UT

Tietokonejärjestelmät UT

Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys) UT

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Janina Karhunen

klo 14-16 Maiju Karjalainen

pe 01.02, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Johdatus tietojenkäsittelyyn
 • Johdatus algoritmiseen data-analyysiin
 • Introduction to Statistical Inference 2 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 2)
 • Deep Learning (Syväoppiminen)
 • Tietorakenteet ja algoritmit II
kuten yllä, as above
pe 08.02, klo 12-16, MD100

Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi) UT

Diskreetit rakenteet UT

Machine Vision (Konenäkö) UT

Software Engineering (Ohjelmistotuotanto) UT

Ohjelmistotuotantoprosessi UT2

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 14-16 Matti Nykänen

pe 08.02, klo 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Tietorakenteet ja algoritmit I
 • Design and Analysis of Algorithms (Algoritmien suunnittelu ja analysointi)
 • Ohjelmistotuotantoprosessi
 • Tilastotieteen johdantokurssi
kuten yllä, as above
ke 27.02, klo 8-11, B2002 Ohjelmointi III KK, ryhmä 1  
ke 27.02, klo12-15, B2002 Ohjelmointi III KK, ryhmä 2  

Maaliskuu / March   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 01.03, klo 8-11, B2002 Tiedonhallinta ja SQL (amk) KK, ryhmä 1  
pe 01.03, klo 11-14, B2002 Tiedonhallinta ja SQL (amk) KK, ryhmä 2  
pe 08.03, klo 12-16, CA101

Laskennan perusmallit KK

Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä) KK

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Paavo Pakoma

klo 14-16 Sasu Tuunanen

ma 11.03, klo 15-18 ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys (amk) UT2  

pe15.03, klo 12-16, E16-17

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät KK

 

klo 12-14 Vippi Hotti

klo 14-16 Janina Karhunen

to 28.03, klo12-16, CA101 Tilastotieteen peruskurssi KK

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14 Esther Galbrun

klo 14-16 Maiju Karjalainen

     

Huhtikuu / April   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 05.04, klo 12-16, CA101

Laskennan perusmallit UT

Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä) UT

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Paavo Pakoma

klo 14-16 Ville Eronen

pe 05.04, klo 12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Diskreetit rakenteet
 • Tietorakenteet ja algoritmit II
 • Location-aware mobile applications development (Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys)
 • Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1)

kuten yllä, as above

 

 

ma 08.04, 15-18

Ohjelmointi III (amk) UT1

Tiedonhallinta ja SQL (amk) UT1

 
pe 12.04, klo12-16, CA101

Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät UT

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Esther Galbrun

kl0 14-16 Laura Toivanen

pe 12.04, klo12-16, CA101

Yleinen kuulustelu

 • Tietokonejärjestelmät
 • Machine Vision (Konenäkö)
 • Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi)

kuten yllä, as above

 

 

     
     

Toukokuu / May 2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 10.05, klo 12-16, CA101

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät KK

klo 12-14 Esther Galbrun

klo 12-14 Janina Karhunen

klo 14-16 Sasu Tuunanen

ma 20.05, klo 12-16, CA101

Laskennallinen älykkyys I KK

Tilastotieteen peruskurssi UT

klo 12-14 Matti Nykänen

klo 12-14 Sasu Tuunanen

klo 14-16 Maiju Karjalainen

ma 20.05, klo 15-18 Tiedonhallinta ja SQL (amk) UT2  
ke 22.05, klo 12-16, F211

Regressiotekniikat KK

Algorithmic Data Analysis (Algoritminen data-analyysi) KK

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Laura Toivanen

klo 14-16 Ville Eronen

pe 24.05, klo 12-16, E16/17

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) KK

Spatial statistics (Spatiaalinen tilastotiede) KK

Introduction to Statistical Inference 1 (Johdatus tilastolliseen päättelyyn 1) YK

klo 12-14 Virpi Hotti

klo 14-16 Laura Toivanen

pe 24.05, klo 15-18 Ohjelmointi III (amk) UT2  
     

Kesäkuu / June   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
pe 14.06, 12-16, MD100

Regressiotekniikat UT

Algorithmic Data Analysis (Algoritminen data-analyysi) UT

klo 12-14 Katja Pietiäinen

klo 12-14 Ville Eronen

klo 14-16 Sasu Tuunanen

pe 14.06, 12-16, MD100

Yleinen kuulustelu

 • Laskennan perusmallit
 • Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät
 • Matrix Decompositions in Data Analysis (Matriisihajotelmat data-analyysissä)
 • Basic statistics in English (Tilastotieteen perusteet englanniksi) KK
kuten yllä, as above
ti18.06, klo 12-16, SN100

Laskennallinen älykkyys I UT

Hajautetut ja samanaikaiset järjestelmät UT

Pattern Recognition (Hahmontunnistus) UT

Spatial statistics (Spatiaalinen tilastotiede) UT

klo 12-14 Erkki Pesonen

klo 12-14 Sasu Tuunanen

klo 14-16 Ville Eronen

ti 18.06, klo 12-16, SN100

Yleinen kuulustelu

 • Todennäköisyysmallit, päättely ja epäparametrisetmenetelmät
 • Bayesian Inference 2 (Bayes-päättely 2)
 • Tilastotieteen peruskurssi
kuten yllä, as above
     

Elokuu / August   2019

 
Aika ja paikka
Time and place
Kuulustelu / Exam Valvojat / Examiners
to 22.08, klo 12-16, Ca101

Yleinen kuulustelu

 • Lähtokohtaisesti kaikki lukuvuonna 2018-2019 olleet tenttimällä suoritettavissa olevat opintojaksot

klo 12-14 Mika Hujo

klo 12-14

klo 14-16 Erkki Pesonen