Opetus- ja kehitysteknologia

Vastuuhenkilöt

  • Professori Markku Tukiainen, markku.tukiainen (at) uef.fi,
  • Tutkimuspäällikkö Jarkko Suhonen, jarkko.suhonen (at) uef.fi

Kuvaus

Opinnot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua opetus- tai kehitysteknologian asiantuntijaksi, joka suunnitelee, toteuttaa ja arvioi tietoteknisiä ratkaisuja mm. kehitysmaakontekstiin tai erilaisiin oppimisympäristöihin.

Osaamistavoitteita

Opetus- ja kehitysteknologian maisteriopintojen kautta valmistuu tietojenkäsittelytieteen osaajia, jotka kehittävät tieto- ja viestintätekniikkaan pohjautuvia ratkaisuja yhdessä käyttäjien kanssa. Lisäksi opiskelijalle kehittyy käsitys siitä miten tunnistetaan toteutuskontekstin tarpeet ja vahvuudet, joiden perusteella teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja toteutetaan.

Urakehitys

Opinnoista valmistuu ammattilaisia henkilöstökoulutukseen, yrityselämän erilaisiin suunnittelu- ja konsultointitehtäviin sekä opetus- ja kehitysteknologian asiantuntijatehtäviin.

Esitietovaatimukset

Erityisiä esitietovaatimuksia ei ole.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Opinnäytetöiden aiheet liittyvät kehitys- ja opetusteknologian tutkimusryhmän tutkimusaiheisiin.

Syventävät kurssit 

Pakolliset kurssit, 19 op

3621513 Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät, 6 op

3621512 Ohjelmistotuotanto 6 op TAI 3621511 Algoritmien suunnittelu ja analysointi 6 op

3621591 Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari, 2 op

3621521 Kehitys- ja opetusteknologia, 5 op

Erikoistyö tai työharjoittelu, 10-20 op

3621535 Erikoistyö 10-20 op TAI 3621536 Maisteriopintojen harjoittelu 10-20 op

Opinnäytetyö

3621592/3 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte, 30 op 

Suositeltuja syventävien opintojen kursseja (joista opiskeltava vähintään 25-35 op)

3621665 Digitalisaation perusteet, 5 op

3621546 Mentaaliset representaatiot tietotekniikan opetuksessa, 5 op

3621533 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, 5 op.

3621549 Käytettävyystekniikat, 5 op

3621586 Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, 5 op

Muita suositeltuja opintoja

Opintojen suorittaminen edellyttää tarkoituksenmukaisia sivuaineopintoja; opetus- ja kehitysteknologian maisteriopintoihin tähtäävän suositellaan opiskelevan LuK-opinnoissa vähintään aineopinnot esimerkiksi psykologiasta tai kasvatustieteestä. Myös UniPID virtuaaliopinnot ovat sopiva vaihtoehto opetus- ja kehitysteknologian maisteriopintoihin.