Älykäs medialaskenta

Professori Pekka Toivanen

Kuvaus

Tietojenkäsittelytieteen menetelmien hallinta älykkäiden tietojärjestelmien rakentamiseksi medialaskennan eri osa-alueilla.

Osaamistavoitteet

Opinnot valmistavat tiedon louhinnan, hahmontunnistuksen, ryhmittelyanalyysin ja koneoppimisen menetelmiin yleisesti tai erikoistuen jollekin tietylle sovellusalueelle joko äänen, kuvan, tekstin tai paikkatiedon analysointiin mobiiliympäristössä. 

Urakehitys

Opinnot liittyvät usein laitoksen tutkimushankkeisiin ja kouluttavat erikoisosaamista vaativiin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin teollisuudessa, asiantuntija- tai koulutustehtäviin, tai tietyn sovellusalueen erikoisosaamista vaativat IT-alan tehtäviin.

Valmistuneet työllistyvät IT-alan yrityksiin, kansainvälisiin tehtäviin ja mobiiliteknologiaa hyödyntäviin yrityksiin.

Esitietovaatimukset

Tietojenkäsittelytieteen kandidaatin tutkinto. Tietorakenteiden, algoritmien ja ohjelmoinnin perusosaaminen.

Opinnäytteet ja harjoittelu

Lopputyö tehdään joko laitoksen tutkimusryhmässä tai alan yrityksessä.

Opintoon voi liittyä 3-6 kk opiskelijavaihto ulkomailla.

Kurssit

Pakolliset kurssit

3621511   Algoritmien suunnittelu ja analysointi, 6 op

3621591   Tietojenkäsittelytieteen FM-seminaari, 2 op

valittava toinen alla olevista

3621512   Ohjelmistotuotanto, 6 op

3621513   Tietojenkäsittelytieteen tutkimusmenetelmät, 6 op

lisäksi

3621112   FM-HOPS   (1 op) 

8013453   Englanti  (2 op)  

Erikoistyö tai harjoittelu

3621535   Erikoistyö (tietojenkäsittelytiede), 10 tai 20 op

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte (30 op)

   3621592/3 Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte  (30 op)

Muita suositeltavia kursseja

3621514   Paikkatietojärjestelmien suunnittelu, 5 op

3621517   Hahmontunnistus, 5 op

3621518   Konenäkö, 5 op

3621525   Älytekniikan seminaari, 5 op

3621528   Rinnakkaislaskenta, 5 op

XXXXXXX  Web-tiedon hallinta, 5 op

3621530   Rakenteisten dokumenttien käsittelykielet, 5 op

3621534   Langaton kommunikointi, 5 op

3621547   Paikkatietoisten mobiilisovellusten kehitys, 5 op

3621552   Ryhmittelymenetelmät, 5 op

3621553   Laskennallinen älykkyys II, 5 op

3621554   Kuva-analyysi, 5 op

3621556   Biosekvenssialgoritmit, 5 op

3621557   Digitaalinen puheenkäsittely, 5 op

Sivuaineopinnot ja vapaasti valittavat opinnot

Sivuaineet voi valittava oman erikoistumisensa mukaan. Suositeltavia yleishyödyllisiä sivuaineita ovat matematiikan ja tilastotieteen opinnot, mutta suuntautumisaihe voi yhtä hyvin löytyä myös esimerkiksi maantiede ja kielitieteet.