The International Master's Degree Programme Border Crossings: Local and Global Societies in Transition

The International Master's Degree Programme Border Crossings: Local and Global Societies in Transition on kansainvälinen maisterikoulutusohjelma, joka toimii Joensuun kampuksella yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Sitä toteutetaan historian ja maantieteen laitoksella sekä yhteiskuntatieteiden laitoksella.

Koulutus tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua moniulotteiseen rajatematiikkaan ja osallistua alati lisääntyvään keskusteluun kansallisista ja eurooppalaisista identiteeteistä, liikkuvuudesta, muuttoliikkeistä, monikulttuurisuudesta ja kansalaisuudesta, sekä rajat ylittävästä yhteistyöstä mm. Euroopan ulkorajoilla.

Globaalit muutokset tuotantomalleissa, työmarkkinoilla, elämäntyyleissä, hyvinvoinnissa, ympäristössä sekä hallinnossa ovat johtaneet siihen, että yhteiskuntia ja niiden rajoja määritellään koko ajan uudelleen. Border Crossings maisterikoulutusohjelma pyrkii tutustuttamaan opiskelijat globaalin muutoksen tärkeimpiin näkökulmiin sekä keskusteluun sen vaikutuksista hallintoon, kansalaisiin ja heidän hyvinvointiinsa ja yhteiskunnalliseen elämäänsä.

Opetus painottuu Pohjois-Euroopan raja-alueisiin, mutta se käsittelee yhteiskunnallista muutosprosessia myös vertailevasta ja globaalista näkökulmasta käsin tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden lisätä ymmärrystään yhteiskunnallisista rajoista ja monimuotoisista kulttuureista innostavassa ja monikansallisessa akateemisessa oppimisympäristössä EU:n rajapinnassa.

Ohjelma johtaa yhteiskuntatieteiden maisterin tutkintoon (Master of Social Sciences) joko sosiologian/yhteiskuntapolitiikan tai yhteiskuntamaantieteen oppiaineessa.

Lisätietoja:

Koordinaattori, yliopistonlehtori Paul Fryer
paul.fryer(at)uef.fi

Amanuenssi, kv-yhteyshenkilö Iiris Vesala
iiris.vesala(at)uef.fi

Member of Finland University

 

Studyinfo.fi