Vilma Hänninen

Vilma Hänninen, YTT, toimii sosiaalipsykologian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hän on aiemmin tutkimustyössään tarkastellut erilaisia tavallisesta poikkeavia elämänkulun kohtia, kuten työttömäksi joutumista, riippuvuudesta vapautumista ja masennusta. Häntä kiinnostaa erityisesti se, millaisia merkityksiä ihmiset antavat näille tilanteille ja miten he hyödyntävät tai vastustavat niihin liittyviä kulttuurisia merkityksenantoja. Koko tutkimusuransa ajan häntä on kiinnostanut ihmisten toimijuus, ja 1990-luvun alusta lähtien tarinallinen lähestymistapa kokemukseen ja toimijuuteen on ollut hänen työnsä punainen lanka.