Tutkimus

Biotalous käsitetään Itä-Suomen yliopistossa laajana, yhteiskunnan perustaan ulottuvana ja kestävään kehitykseen pyrkivänä uutena tapana ajatella ja toimia. Biotalouteen panostaminen toteuttaa yliopiston antamaa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta.

UEF:n strateginen biotalousfokus on metsät, puu ja maankäyttö. UEF:n vahvuudet, erityisesti monialaisuus, hyödynnetään biotalouden tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Monipuolinen metsäbiotalouden osaaminen on kilpailuetumme; erityisesti kansainvälisesti menestyvä metsäntutkimus ja akateeminen metsäkoulutus. Monet tutkimusryhmämme eri tieteenaloilla ovat suuntautuneet biotalouteen. UEF:ssa on suuri potentiaali poikkitieteellisiin, sekä tieteellisesti että käytännön kannalta merkittäviin tutkimuksellisiin läpimurtoihin metsäbiotaloudessa, mutta myös laajemmin biotalouden eri osa-alueilla.

Päämäärämme on, että UEF:n yhdessä kumppaniensa kanssa Itä-Suomeen muodostama osaamiskeskittymä on Euroopan halutuin akateeminen kumppani metsään, puuhun ja maankäyttöön liittyvässä biotaloustutkimuksessa ja -opetuksessa sekä Itä-Suomen ja koko maan biotalousbrändin kärki.