Työhyvinvoinnista ja työelämätaidoista kiinnostuneille

Työ- ja organsaatiopsykologian perusopintojen  opintojaksot:

 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Työ- ja organsaatiopsykologian aineopintojen opintojaksot:

 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
 • Muutosviestintä 3 op
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämän konfliktit - ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Valmentava johtajuus  4 op
 • Osaamisen kehittäminen 3 op
 • Työssä oppimisen monet muodot – teorioista käytäntöihin 3 op

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintojen opintojaksot:

 • Työyhteisö ja osaaminen 7 op
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus 25 op

Koulun henkilöstön työhyvinvoinnin tunnistaminen ja kehittäminen 5 op

Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, katso sosiaalipsykologian perusopinnot

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen

Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusopintojen opintojaksot:

 • Työyhteisö ja osaaminen 7 op
 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op

Työ- ja organsaatiopsykologian perusopintojen  opintojaksot:

 • Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
 • Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op

Työ- ja organsaatiopsykologian aineopintojen opintojaksot:

 • Ikävoimaa työhön 3 op
 • Kohtaa ja kuuntele – viestijänä työyhteisössä 3 op
 • Muutosviestintä 3 op
 • Ohjaus työtoimijuuden edistäjänä 5 op
 • Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana 3 op
 • Työelämän konfliktit - ristiriidoista ratkaisuihin 3 op
 • Valmentava johtajuus  4 op