TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN VENÄJÄ-OSAAMINEN

Hankkeen tavoitteena oli tiivistää korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä tuottamalla tarvelähtöisiä koulutussisältöjä yhdessä yrityskentän kanssa, saada yrittäjät ja korkeakouluopiskelijat kohtaamaan ja oppimaan yhdessä sekä tehdä yritysten työvoimatarpeiden ja opiskelijoiden osaamisen matchmakingiä. Tavoitteena oli myös tuottaa koulutustarjontaa kansainvälistyville yrityksille sekä tukea korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työmarkkinoille siirtymistä. Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin Venäjä-liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen tähtääviä aikuiskoulutus- ja työelämäorientoituneita koulutusmoduuleja yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille sekä korkeakouluopiskelijoille.

Yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille suunnatut moduulit keskittyvät Venäjä-liiketoimintaosaamisen monipuoliseen vahvistamiseen yritysten tarpeet huomioiden. Korkeakouluopiskelijoille suunnatuissa koulutusmoduuleissa vahvistetaan omaan substanssialaan kytkeytyvää Venäjä-liiketoimintaosaamista työelämän tarpeet huomioiden, tunnistetaan omaa osaamista, vahvistetaan työelämävalmiuksia sekä työelämäkytköksiä. Hankkeen kohderyhmänä olivat yritykset, yritysjohto ja muut yritysten avainhenkilöt, korkeakouluopiskelijat ja korkeakoulut. Hankkeen tuloksena valmistui kaksi työelämälähtöistä Venäjä-liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta: yksi korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoille ja toinen yritysjohdolle ja yritysten avainhenkilöille.

Hankkeessa suunnitellut opintokokonaisuudet tulevat yliopiston ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden opintotarjontaan sekä täydennyskoulutustarjontaan yritysten edustajille.

Hankkeen toiminta-aika oli 1.5.2015 – 31.12.2016. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Aducate.

RAHOITTAJAT:

ELY
EUVipuvoimaa
Savonia

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Iskanius
Koulutusjohtaja
050 382 3801

sähköposti
etunimi.sukunimi@uef.fi