Opintoja sosiaali- ja terveysalan toimijoille

Esimiestehtävistä kiinnostuneet/ -tehtävissä toimivat

Iäkkäiden parissa toimivat

Järjestötoiminta ja kolmas sektori

Liiketoimintaa ja yrittäjyyttä tukevat opinnot

Liikunta ja urheilu

Lääkehoitoon lisäosaamista tarvitsevat

 • farmasian perusopintojen opintojaksot:
  • johdatus farmakologiaan
  • lääkkeet ja yhteiskunta
  • lääkkeet terveydenhuollossa
  • farmakologian ja toksikologian kirjallisuustentti
  • Tautioppi farmasian opiskelijoille, osa I
 • lääketieteen perusteita -opintokokonaisuus

Mielenterveystyössä toimivat asiantuntijat

Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet