Ravitsemustiede

Kuvaus Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin, ravitsemukseen ja liikuntaan sekä ravintofysiologiaan.
Osaamistavoite Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.
Kohderyhmä

Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarviketeollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marja-Liisa Niemi, marja-liisa.niemi@uef.fi, 029 445 7045

Ravitsemustieteen perusopinnot monimuoto-opintoina

Opintojaksot

Ravitsemustieteen perusteet 3 op
Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op
Elintarvikkeet ruokavaliossa 5 op
Ravitsemus ja ruokavaliot 5 op
Ravitsemus ja liikunta 3 op
Ravintofysiologia 4 op
Ruokakulttuuri 2 op

Toteutus oppilaitoksessa

Ensimmäinen opintojakso Ravitsemustieteen perusteet 3 op opiston järjestämää lähiopetusta (paikallinen/oma opettaja, omat aikataulut, luennot ja harjoitukset lähiopetuksena ja tentti). Opiskelijat aloittavat opinnot omalla paikkakunnalla lähiopetuksena (ryhmäytyminen, sitoutuminen, mahdollisuus osallistua opetukseen livenä). Avoimesta yliopistosta toimitetaan ohjeet, luentorunko, harjoitusten ohjeistukset yms. opistolle/opettajalle. Opiston opettaja voi aina olla yhteydessä avoimeen yliopistoon opintojakson toteutuksen tiimoilta.

Loput opintojaksot verkko-opintoina avoimen yliopiston toteutuksessa ja aikataulussa. Johdantoluento n. 1,5 tuntia (ravitsemustieteen opiskelu ja käytänteet avoimessa yliopistossa, opintojen sisältöihin, suorittamiseen, toteuttamiseen, aikataulutukseen, suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät asiat, järjestelmien mm. Moodle ja Weboodi ohjeistus ja esittely, tutkintotavoitteinen opiskelu jne.) ja hakuinfo n. 1,5 tuntia (tutkintotavoitteinen opiskelu, hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ravitsemustieteisiin, hakuun liittyvä info jne.) ac:n/verkon välityksellä opistoon (molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta koko opintojen ajan).

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken. Myös paikallinen opettaja/opisto voi tiedottaa (tai jakaa materiaalia) opiskelijoitaan Moodlen kautta ryhmäkohtaisella keskustelualueella

Opisto huolehtii Ravitsemustieteen perusteet 3 op opintojakson kustannuksista, avoin yliopisto muista opintojaksoista.

Opettaja/tuutori

Ravitsemustieteen perusteet 3 op opintojaksolla luentoja 18 t, harjoitukset 12 t ja tentti. Opettajan oltava TtM tai ETM, pääaineena ravitsemustiede. Opisto voi pyytää apua opettajan etsimiseen avoimesta yliopistosta. Paikallisia opettajia on suhteellisen hyvin tarjolla. Avoimen yliopiston opettaja on myös käynyt omien resurssien mukaan opettamassa opintojaksoa lähipaikkakunnilla.

Opisto voi halutessaan järjestää perusopinnoissa tuutorointia, esim. Ravitsemustieteen perusteet 3 op opintojakson opettaja voi toimia tuutorina (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen) koko opintojen ajan.

Ravitsemustieteen aineopinnot 36 op verkko-opintoina

Opintojaksot

Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin 2 op
Elintarviketurvallisuus 6 op
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät 4 op
Terveyden edistämisen lähtökohdat 3 op
Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op
Ravitsemus kansanterveystyössä 4 op
Terveyspsykologia 5 op
Ravitsemuspsykologia 3 op
Suomalainen kansanravitsemus 2 op
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus 4 op

Toteutus oppilaitoksessa

Opinnot toteutetaan verkko-opintona avoimen yliopiston toteutuksen ja aikataulun mukaan.

Johdantoluento n. 1,5 tuntia (ravitsemustieteen opiskelu ja käytänteet avoimessa yliopistossa, opintojen sisältöihin, suorittamiseen, toteuttamiseen, aikataulutukseen, suunnitteluun ja ohjaukseen liittyvät asiat, järjestelmien mm. Moodle ja Weboodi ohjeistus ja esittely, tutkintotavoitteinen opiskelu jne.) ja hakuinfo n. 1,5 tuntia (tutkintotavoitteinen opiskelu, hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi Itä-Suomen yliopistoon ravitsemustieteisiin, hakuun liittyvä info jne.) ac:n/verkon välityksellä opistoon (molemmat tallennetaan ja löytyvät Moodlesta koko opintojen ajan).

Ravitsemustieteen Moodle-ympäristö käytössä koko opintojen ajan. Opiskelijat kirjautuvat Moodleen oppilaitoskohtaisilla kurssiavaimilla, joka mahdollistaa keskustelut ja tiedotuksen/ohjauksen myös pelkästään oman ryhmän kesken.

Opettaja/tuutori

Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opettajat.

Opisto voi halutessaan järjestää aineopinnoissa tuutorointia (mm. vertaistuki, opiskelutaidot, ryhmäytyminen) koko opintojen ajan.