Rakennusterveysalan koulutukset

 

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti lähi- ja verkko-opetusta yhdistäen. Lähipäiviä koulutuksessa on pääsääntöisesti 2 päivää kuukaudessa ja osa luennoista on mahdollista seurata verkkovälitteisesti.  Seuraava koulutus alkaa lokakuun lopussa 2019 ja kestää kevääseen 2021 (1,5 – 2 vuotta).

Vuodenvaihteen koulutuspäivät ovat:
- 23.-24.10. johdanto ja Juridiikka
- 6.-7.11. Juridiikka
- 4.12.2019, 13.2. ja 19.3.2020 Kemiallinen sisäympäristö
- 16.-17.1. ja 12.2.2020 Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka

Opiskelijat ja kouluttajat toimivat verkko-oppimisympäristössä, mistä löytyvät oppimateriaalit, tehtävät sekä ohjeet. Toteutamme myös webinaareja ja verkkotenttejä. Tiedotus, neuvonta, ohjaus ja vuorovaikutus tapahtuvat niin verkossa kuin paikan päällä.

 

Voit osallistua myös em. yksittäisille opintojaksoille sekä Terveysvaikutukset osuuteen (10.-11.10., 3.12.)

Tutustu asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksiin; asumisterveysasetus §21  https://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1 

Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulutus 45 op

Koulutus koostuu A-, B- ja C-osioista sekä opinnäytetyöstä.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op

 

Kemiallinen sisäympäristö 3 op
Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op
Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op
Terveysvaikutukset 2 op

B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 4 op, rakenne- ja tuotantotekniikka 3 op ja juridiikka 2 op, 14 op

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka3 op
 

Teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op

Opinnäytetyö 15 op


Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

Rakentamisen (talonrakennus- tai LVI-ala) alalla suoritettu korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Tai luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkeakoulututkinto tai sitä vastaavaa tutkinto tai aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.

Henkilösertifioidulta rakennusterveysasiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

Sisäilma-asiantuntijan (SISA) koulutus 25 op

Koulutus koostuu A, B ja C-osioista.

A. Sisäilman epäpuhtaudet, terveysvaikutukset, tutkiminen ja torjunta, 13 op
 

Kemiallinen sisäympäristö 3 op
Biologinen ja mikrobiologinen sisäympäristö 5 op
Sisäympäristön tutkimismenetelmät 3 op
Terveysvaikutukset 2 op

B. Rakennusfysiikka ja fysikaaliset olosuhteet 5 op, kuntotutkimusmenetelmät 2 op, tuotantotekniikka 1 op ja juridiikka 1 op, vähintään 9 op

C. Ilmanvaihto ja ilmastointitekniikka3 op
 

Teoria 1,5 op, tutkimusmenetelmät 1,5 op

Näyttötyö

 

Peruskoulutusvaatimus ja työkokemus

Luonnontieteiden, ympäristötieteiden ja ympäristöterveyden alalla suoritettu ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, aiempi ammatillinen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaavan tutkinto.

Henkilösertifioidulta sisäilma-asiantuntijalta edellytetään vähintään kolmen (3) vuoden työkokemusta rakennusten kuntoon ja terveyshaittoihin liittyviä tutkimustehtäviä.

 

Kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden voi täydentää rakennusterveysasiantuntijaksi (RTA). KVKT-tutkinnolla saa korvattua 24 op RTA-opinnoista, joten opintoja jää suoritettavaksi 6 opintopistettä ja 15 op:n laajuinen opinnäytetyö

Ajankohtaista 

-

Syksyllä 2019 alkavat RTA (45 op) ja SISA (25 op)

-

Voit täydentää kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden RTA:ksi

-

Ilmanvaihdon ja painesuhteiden hallinta 11.2.2020

- Psykososiaaliset kysymykset kärjistyneissä sisäilmaongelmissa

 

Jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut RTA tai SISA koulutuksista:

 

tai ota yhteyttä:

Suunnittelija, yhteyshenkilö Tiina Pyrstöjärvi,
tiina.pyrstojarvi@uef.fi, 040 355 3921