Rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntija

AJANKOHTAISTA

  • Seuraavat rakennusterveysasiantuntijan (RTA 45 op) ja sisäilma-asiantuntijan (SISA 25 op) henkilösertifiointiin valmentavat koulutuksemme alkavat syyskuussa 2018. Haku avautuu keväällä 2018.  
  • Voit täydentää Aducatessa myös kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) pätevyyden rakennusterveysasiantuntijaksi.
  • Muutamalle yksittäiselle Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen opintojaksolle voi vielä ilmoittautua. Kysy lisää ja ILMOITTAUDU.  
  • Kurssin 2015-2017 seminaarikirjat ja opinnäytetyöt löydät TÄÄLTÄ.


Rakennusterveysasiantuntija ja sisäilma-asiantuntijakoulutukset

Rakennusterveysasiantuntija on terveydensuojelulain (763/1994) mukainen ulkopuolinen asiantuntija ja voi toimia yksin ulkopuolisena asiantuntijana. Sisäilma-asiantuntija voi toimia yhdessä kosteusvaurion kuntotutkijan kanssa ulkopuolisena asiantuntijana. Tutustu asetukseen ja koulutuksien osaamistavoitteisiin:   http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545

Rakennusterveysasiantuntijan ja sisäilma-asiantuntijan henkilösertifikaatin hakijalta edellytetään määriteltyä peruskoulutusta, työkokemusta ja valmentavan koulutuksen suorittamista kokonaisuudessaan. Tutustu Valviran laatimaan asumisterveysasetuksen
§ 21 soveltamisohjeeseen.
 

KOHDERYHMÄ

Rakennus- ja terveysalan ammattilaisille, sisäilmaongelmien haasteissa työskenteleville, lupa- ja valvontaviranomaisille, yrityksille ja järjestöille, konsulteille, kiinteistöhuollon ammattilaisille, kiinteistön omistajille sekä insinööri- ja arkkitehtitoimistojen työntekijöille, asumisterveydestä ja alan koulutuksista kiinnostuneille.


YHTEYSTIEDOT:

Suunnittelija Tiina Pyrstöjärvi
040 355 3921
tiina.pyrstojarvi@uef.fi

Suunnittelija Kari Pasanen (mm. opinnäytetyöt)
050 528 4665
kari.pasanen@uef.fi

Koulutussihteeri Soile Virtanen
040 355 2304
soile.virtanen@uef.fi

Koulutuksen vastuullinen vetäjä
Jukka-Pekka Kärki
jukka-pekka.karki@sisailmatalo.fi

Jätä yhteystietosi, mikäli olet kiinnostunut RTA tai SISA koulutuksista:

Kyllä, olen kiinnostunut