Yhteistyö työnantajien kanssa

Teemme aktiivisesti yhteistyötä työnantajien kanssa pyrkien selvittämään työyhteisöissä olevia koulutus- ja osaamistarpeita. Yhteisissä neuvotteluissa pystymme paremmin saamaan selville, miltä osin tarjontamme vastaa työyhteisön osaamistarpeita sekä sisältöjen ja opetusmuotojen näkökulmasta. Uusinta tutkimustietoa tarvitaan arjen työn kehittämisessä ja päätöksenteossa.  

Mitä etua yhteistyöstä ja koulutuksistamme on työyhteisöille?

 • Erinomainen hinta-laatusuhde:  
  • Koulutukset perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon.  
  • Laadukkaasti suunniteltu oppimis- ja ohjausprosessi asiantuntijaluentoineen.
  • Opintomaksu 10-12 euroa/opintopiste.
 • Työnantaja löytää jo olemassaolevan koulutuksen eikä tarvitse suunnitella ja toteuttaa sitä itse.
 • Työnantaja saa tukea tarpeenmukaisten koulutuspolkujen tunnistamiseen.
 • Työntekijät löytävät osaamistarpeiden mukaisesti yhdelle opintojaksolle, opintokokonaisuuteen tai koulutuspolulle kohti yliopistotutkintoa.
 • Soveltavien oppimistehtävien avulla arjen työ ja työyhteisö kehittyvät ja kehittämistoimet pohjautuvat uusimpaan tutkittuun tietoon.  
 • Soveltavista oppimistehtävistä saatuja tuloksia ja kehittämisehdotuksia voi hyödyntää koko työyhteisössä.
 • Kouluttautuminen tukee työntekijän sitoutumista työyhteisöön.

Koulutustarpeiden kartoitus ja yhteistyömuodot

 • Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointi.
 • Koulutustarpeiden ja Avoimen yliopiston tarjonnan vastaavuuden selvittäminen
 • Ajankohtaiset opintojaksot, laajemmat opintokokonaisuudet ja yliopistolliset koulutuspolut aina tutkintoon saakka.
 • Maksuttomat info- ja perehdytystilaisuudet työpaikoilla, myös etäyhteydellä.
 • Oma ilmoittautumislinkki työyhteisölle ja joustavat laskutuskäytännöt.
 • Uudenlaiset yhteistyömuodot työnantajan oman koulutusyksikön kanssa esimerkiksi avoimen yliopiston opintojakso osana työnantajan koulutuspäivää.
 • Alakohtaiset kehittämispäivät, joita on toteutettu esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa.
 • Alueellinen yhteistyö työnantajien ja paikallisten oppilaitoksen kanssa.
 • Muu yhteistyö yliopistomme kanssa

Työnantajien tarjoamia tukimuotoja työntekijöiden kouluttautumiseen

 • Info- ja perehdytystilaisuudet työaikana työntekijöille.
 • Koulutuskustannuksiin osallistuminen (10-12 e/op).  
 • Koulutuksen tavoitteellisuudesta sopiminen työntekijän kanssa: onko tavoitteena suorittaa yksittäinen opintojakso, opintokokonaisuus vai yliopistotutkinto.
 • Koulutukseen liittyvän kirjallisuuden hankkiminen koko työyhteisön käyttöön.
 • Työajan käyttäminen koulutukseen sovitusti esim. 5-15 työpäivää/vuosi.
 • Työnantaja myöntää stipendin (100-600 euroa) työntekijälleen koulutuksen suorittamisen jälkeen.

Työnantaja ja työntekijä ovat sopineet koulutuksiin osallistumisesta esimerkiksi kehityskeskustelussa tai koulutussopimuksella.