Osaamista työyhteisöille

Avoin yliopisto kumppanina tarjoaa

 • Monialainen yliopiston laaja tarjonta: lääke-, sosiaali- ja terveystieteet, palvelujärjestelmäosaaminen, oikeus- ja kasvatustieteet.
 • Koulutukset pohjautuvat uusimpaan tutkittuun tietoon, yliopiston asiantuntijat opettajina, laadukas opetus
 • Koulutus vahvistaa teoreettisen tietoa aiheesta ja lisää ymmärrystä arjen ilmiöistä ja niiden yhteyksistä laajempiin konteksteihin.
 • Yliopiston soveltavat tieteenalat työelämää kehittäviä ja sinne sovellettavia oppimistehtäviä
 • Kytkeytyminen keskustelujen myötä laajaan ja moniammatilliseen asiantuntijaverkostoon ympäri Suomea
 • Voi opiskella yhden opistojakson tai jatkaa koulutuspolulla yliopistotutkintoon saakka.

Etukäteen neuvoteltava:

 • työntekijän kanssa soveltavien tehtävien tekemisestä omalle työpaikalle ja omaan yksikköön
 • soveltavien tehtävien hyödyntäminen osana oman työyksikön kehittämistä
 • työnantajan tuki opsikelulle: taloudellinen, työaika, tilat, laitteet, kirjallisuus
 • koulutuksen tavoitteellisuus: yksikön/henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen

Muita yhteistyömuotoja

 • Maksuttomat info- ja perehdytystilaisuudet koulutuksista ja yliopistollisista koulutuspoluista. Osallistumismahdollisuus myös etänä!
 • Uudenlaiset avaukset työnantajan oman koulutusyksikön kanssa, esimerkiksi avoimen yliopiston opintojakso osana saman teeman koulutuspäivää.
 • tutkimus-, hanke-, opinnäyte- ja harjoitteluyhteistyö.

Esimerkkejä koulutuksista

Kasvatus, opetus ja ohjaus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi:

 • Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
 • Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
 • Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
 • Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
 • Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op
 • Ravitsemus ja terveystietoa sosiaalisesta mediasta 3 op
 • Lapsen oikeudet 5 op
 • Liikunta, aivot ja oppiminen 3 op

Työyhteisö, työhyvinvointi, markkinointi:

 • Työhyvinvoinnin kehittämisen avaimet 4 op
 • Elinvoimainen organisaatio 3 op
 • Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 • Digiajan työelämä 3 op
 • Digiajan työtaidot ja välineet 4 op
 • Markkinoinnin johtaminen 4 op
 • Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

Johtaminen ja talous sosiaali- ja terveysalalla:

 • Luottamus johtajuuden voimavarana ja taitona 6 op
 • Henkilöstöresurssien johtaminen 6 op
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
 • Vaikuttavan asiakas- ja potilastyön johtaminen 6 op
 • Talouden ja tuottavuuden johtaminen hoitotyössä 5 op
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen:

 • Ravitsemus osana kokonaisvaltaista hyvinvointia 14 op
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskokonaisuus 25 op
 • Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op
 • Potilasturvallisuus 4 op
 • Sosiaalinen markkinointi terveyden edistämisessä 2-5 op
 • Terveyskunto terveyden edistäjänä 5 op

Yhteyshenkilö

Ulla Kekäläinen
ulla.kekalainen@uef.fi
029 445 7039