Osaamista työelämään

Avoimen yliopiston opinnot sopivat hyvin myös muuttuvassa työelämässä syntyviin tarpeisiin. Voit hyödyntää avoimia yliopisto-opintoja ammatillisen osaamisen päivittämisessä ja kehittämisessä. Avoimen  yliopiston opinnot laajentavat ja syventävät ammatillista osaamistasi sekä parantavat mahdollisuuksiasi menestyä työmarkkinoilla.

Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoa omien tarpeidesi mukaan tai opiskella opintokokonaisuuden, josta saat myös erillisen todistuksen. Opintoihin voi ilmoittautua pohjakoulutuksesta riippumatta ja opinnot sopivat myös jo korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Opinnot sopivat esimerkiksi:

  • henkilöstökoulutukseksi
  • omaehtoiseen koulutustason nostamiseen
  • lisä- ja täydennyskoulutukseksi
  • opettajille lisäpätevöitymiseen ja opettajaksi aikoville
  • osaksi korkeakouluopintoja tai ammatillisia opintoja
  • uudelle uralle suuntautumiseen

Oppiaineiden sisällöllisen osaamisen lisäksi opiskelu kehittää yleisiä työelämässä tarvittavia valmiuksia kuten tiedonhankinnan sekä tiedon tuottamisen ja arvioinnin taitoja, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, argumentointitaitoja, organisointitaitoja, luovuutta ja kykyä oppia uutta sekä selviytyä muutoksista.

Avoimen yliopiston opetus- ja opiskelumuodot on suunniteltu aikuisopiskelijoiden erilaisia elämäntilanteita ajatellen. Opiskelu on monimuotoista ja joustavaa, joten voit valita omien mahdollisuuksien mukaisesti lähi-, verkko- tai monimuotoisia opintoja.

Tarjoamme erilaisia opiskelumahdollisuuksia eri aloilla toimiville, joten olethan meihin aktiivisesti yhteydessä, mikäli haluat lisätietoja tai keskustella eri vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista.

Olemme koonneet tarjontaa seuraaville aloille:

Tervetuloa tutustumaan opetustarjontaamme!