Kulttuuriantropologia

Kulttuuriantropologian perusopinnot 25 op lähiopetuksena

Osaamistavoite Kulttuuriantropologian perusopinnot suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva kulttuuriantropologisen tutkimuksen suuntauksista ja tutkimusteemoista ja sijoittumisesta kulttuurintutkimuksen kenttään.

Opintojaksot

Johdatus kulttuuriantropologiaan (5 op)
Antropologian perusteet (5 op)
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot (5 op) tai Uskontotieteen oppihistoria 2 op
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot 3 op tai Moderni uskonnollisuus 3 op
Kulttuuri, yhteiskunta ja uskonnot 2 op tai Uskontotieteen oppihistoria 2 op
Moderni uskonnollisuus 3 op
Antropologian keskeisiä kysymyksiä (5 op)
Valinnaisia opintoja vähintään 10 op:

  • Kulttuurintutkimus (5 op)
  • Visuaalinen antropologia (5 op)
  • Monikulttuurisuus ja muuttoliikkeet (5 op)

Toteutus oppilaitoksessa

Opetus toteutetaan oppilaitoksessa lähiopetuksena. Oppilaitos huolehtii itse kaikesta opetuksesta, myös tenttien laatimisesta ja arvioinnista. Opetussuunnitelmassa määritellyt osaamistavoitteet ja sisällöt ohjaavat opetuksen toteutusta.

Opettaja/tuutori

Opettajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä ko. oppiaineen yliopisto-opintoja. Opettajatieto tulee olla hakemuksissa opetusta haettaessa, muutoin hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilö Suunnittelija Marjaana Mukkala, marjaana.mukkala@uef.fi, 029 445 7068